YURTDIŞI KONGRELERİ 

  2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi  • 
7-9.OCAK.2021
ONLINE

  4. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi  • 
8-10.OCAK.2021
ONLINE

  1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi  • 
9-10.OCAK.2021
ONLINE

  Uluslararası Hasta Kan Yönetimi Tele-Sempozyumu  • 
11-12.OCAK.2021
ONLINE

  1. Uluslararası (Mezuniyet Öncesi) Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi  • 
11-15.OCAK.2021
ONLINE

  8. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi  • 
15-17.OCAK.2021
ONLINE

  AASLD-TASL Digital Hepatology Connect Meeting  • 
15-16.OCAK.2021
ONLINE

  COVID-19 Pandemisinde Araştırma-Yayın ve Eğitim Süreçlerine Bakış Kongresi  • 
15-16.OCAK.2021
ONLINE

  İstanbul KBB – BBC Uzmanları Derneği 12. Kongresi  • 
15-17.OCAK.2021
ONLINE

  1. Uluslararası Mühendislik ve Mimarlık Kongresi  • 
16-17.OCAK.2021
ONLINE

  3. Akciğer Kanserinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu  • 
16-16.OCAK.2021
ONLINE

  6. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi  • 
16-18.OCAK.2021
ONLINE

  Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı 2021  • 
16-16.OCAK.2021
ONLINE

  INTCESS 2021 8th International Conference on Education and Education of Social Sciences  • 
18-19.OCAK.2021
ONLINE

  Tüm Yüz Gençleştirme Kongresi  • 
23-24.OCAK.2021
ONLINE

  1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyomedikal Kongresi  • 
23-24.OCAK.2021
ONLINE