YURTDIŞI KONGRELERİ 

  5. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi  • 
1-4.EKİM.2020
ONLINE

  7. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi  • 
1-3.EKİM.2020
ONLINE

  6. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu  • 
1-3.EKİM.2020
ONLINE

  E-KEDD 2020 2. Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi  • 
1-3.EKİM.2020
ONLINE

  5. Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi  • 
1-3.EKİM.2020
ONLINE

  2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi  • 
1-3.EKİM.2020
ONLINE

  SOLUNUM 2020 DİJİTAL TÜSAD Uluslararası Katılımlı 42. Yıllık Kongresi  • 
2-8.EKİM.2020
ONLINE

  2. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi  • 
2-4.EKİM.2020
ONLINE

  ADVED 2020 6. Uluslararası Eğitimde Gelişmeler Konferansı  • 
5-6.EKİM.2020
ONLINE

  22. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi  • 
6-11.EKİM.2020
ONLINE

  ASCO DIRECT HIGHLIGHT 2020 Genitourinary Cancers Symposium  • 
6-6.EKİM.2020
ONLINE

  ICUS 2020 5. Kent Araştırmaları Kongresi  • 
7-9.EKİM.2020
ONLINE

  4. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi  • 
7-9.EKİM.2020
ONLINE

  9. Sağlık Zirvesi  • 
8-9.EKİM.2020
ONLINE

  International Travel and Tourism Dynamics Congress  • 
8-10.EKİM.2020
ONLINE

  3. Uluslararası & 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi  • 
8-10.EKİM.2020
ONLINE

  12. İzmir Ulusal Aile Hekimliği Kongresi  • 
9-11.EKİM.2020
ONLINE

  HIV/AIDS Kampı 2020  • 
9-11.EKİM.2020
ONLINE

  USVES 2020 Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu  • 
9-10.EKİM.2020
ONLINE

  Uluslararası Katılımlı 9. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi  • 
9-11.EKİM.2020
ONLINE

  EMEA 2020 25th Congress of European Hematology Association  • 
9-10.EKİM.2020
ONLINE

  7. Fırat Romatoloji Sempozyumu  • 
10-11.EKİM.2020
ONLINE

  OSTEOAKADEMİ-İSTANBUL Online Sempozyum  • 
10-11.EKİM.2020
ONLINE

  TRD 2020 Ulusal Romatoloji Buluşması  • 
12-17.EKİM.2020
ONLINE

  ASCO DIRECT HIGHLIGHT 2020 Genitourinary Cancers Symposium  • 
13-13.EKİM.2020
ONLINE

  VETMİK 2020 14. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)  • 
13-16.EKİM.2020
ONLINE

  ICONARCH 4th International Congress of Architecture and Planning  • 
13-15.EKİM.2020
ONLINE

  NANOMACH 2020 International Conference on Nanomaterials, Nanofabrication and Nanocharacterization  • 
14-20.EKİM.2020
ONLINE

  ENEFM 2020 6th International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials  • 
14-20.EKİM.2020
ONLINE

  INTERM 2020 7th International Congress on Microscopy & Spectroscopy  • 
14-20.EKİM.2020
ONLINE

  APMAS 2020 10th International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress & Exhibition  • 
14-20.EKİM.2020
ONLINE

  BIOMATSEN 2020 5. Uluslararası Biyomateryal ve Biyosensör Kongresi  • 
14-20.EKİM.2020
ONLINE

  Güncel Androloji Sempozyumu  • 
14-17.EKİM.2020
ONLINE

  EFE'2020 4. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi  • 
14-15.EKİM.2020
ONLINE

  ICCI 2020 26. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ve Fuarı  • 
14-16.EKİM.2020
ONLINE

  37. Ulusal Nefroloji Kongresi & 30. Ulusal Nefroloji Hemşireliği Kongresi  • 
15-18.EKİM.2020
ONLINE

  HİTAM 2020 13. Ulusal Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Toplantısı  • 
15-18.EKİM.2020
ONLINE

  MESMAP-6 6. Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu  • 
15-17.EKİM.2020
ONLINE

  İnteraktif - Olgularla Çocuk Hekiminin Bir Günü Eğitim Toplantısı  • 
15-17.EKİM.2020
ONLINE

  Borçlar Hukuku Kongresi  • 
15-17.EKİM.2020
ONLINE

  ASYU 2020 Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı  • 
15-17.EKİM.2020
ONLINE

  KAYES 2020 3. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi  • 
15-16.EKİM.2020
ONLINE

  14. Aile Hekimliği Güz Okulu  • 
15-17.EKİM.2020
ONLINE

  Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Kongresi  • 
15-18.EKİM.2020
ONLINE

  IWACT 2020 4. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi  • 
15-17.EKİM.2020
ONLINE

  ICNTAD E-CONFERENCE 6th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design  • 
16-18.EKİM.2020
ONLINE

  6. Ulusal Epilepsi Sempozyumu  • 
16-18.EKİM.2020
ONLINE

  2nd ILTERG Conference 2020  • 
16-17.EKİM.2020
ONLINE

  2. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi  • 
16-18.EKİM.2020
ONLINE

  Fonksiyonel Tıp Kongresi  • 
16-18.EKİM.2020
ONLINE

  UOEK 2020 30. Ulusal Özel Eğitim Kongresi  • 
16-18.EKİM.2020
ONLINE

  BREASTANBUL Virtual 2020 4. Uluslararası İstanbul Göğüs Kanseri Konferansı  • 
17-18.EKİM.2020
ONLINE

  AKDENİZ ZİRVESİ 3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi  • 
17-18.EKİM.2020
ONLINE

  3. Uluslararası ve 13. Akademik Geriatri Kongresi  • 
17-18.EKİM.2020
ONLINE

  AKDENİZ ZİRVESİ 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi  • 
17-18.EKİM.2020
ONLINE

  TURQUA 2020 9. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu  • 
20-23.EKİM.2020
ONLINE

  ASCO DIRECT HIGHLIGHT 2020 Genitourinary Cancers Symposium  • 
20-20.EKİM.2020
ONLINE

  7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu  • 
21-23.EKİM.2020
ONLINE

  ICCESEN 2020 7th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering  • 
21-25.EKİM.2020
ONLINE

  12. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu  • 
21-23.EKİM.2020
ONLINE

  Türkiye 13. Gıda Kongresi  • 
21-23.EKİM.2020
ONLINE

  EHOC 2020 11. Avrasya Hematoloji-Onkoloji Kongresi  • 
21-24.EKİM.2020
ONLINE

  ICNASEN 2020 2nd International Conference on Natural and Applied Science and Engineering  • 
21-25.EKİM.2020
ONLINE

  4th International Applied Social Sciences Congress (C-IASOS – 2020)  • 
22-24.EKİM.2020
ONLINE

  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 42. Ulusal Kurultayı  • 
22-25.EKİM.2020
ONLINE

  13. Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongresi  • 
22-25.EKİM.2020
ONLINE

  1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu  • 
22-24.EKİM.2020
ONLINE

  2. Uluslararası Atletik Performans ve Sporda Sağlık Kongresi  • 
22-25.EKİM.2020
ONLINE

  ECONDER 2020 3rd International Economics, Business and Social Sciences Congress  • 
22-25.EKİM.2020
ONLINE

  4. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu  • 
22-24.EKİM.2020
ONLINE

  15. Akdeniz Romatoloji Sempozyumu  • 
22-24.EKİM.2020
ONLINE

  2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi  • 
22-24.EKİM.2020
ONLINE

  ISMSIT 2020 4th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies  • 
22-24.EKİM.2020
ONLINE

  GELISIM-UWE 2020 4th International Conference on Economics, Finance and Management  • 
22-23.EKİM.2020
ONLINE

  19. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Pediyatrik Kalp Cerrahisi Kongresi  • 
23-25.EKİM.2020
ONLINE

  3rd Interventional Pain Istanbul Symposium and Hands on Cadaver Workshop 2020  • 
23-24.EKİM.2020
ONLINE

  ISITES2020 8. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu  • 
23-25.EKİM.2020
ONLINE

  7. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi  • 
23-24.EKİM.2020
ONLINE

  24. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi  • 
23-25.EKİM.2020
ONLINE

  7. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu  • 
24-25.EKİM.2020
ONLINE

  1. Uluslararası Göbeklitepe Bilimsel Çalışmalar Kongresi  • 
24-25.EKİM.2020
ONLINE

  ISHAD 2020 4. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu  • 
24-25.EKİM.2020
ONLINE

  1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Romatolojik Hastalıklar ve Multidisipliner Yaklaşım Kongresi  • 
24-25.EKİM.2020
ONLINE

  2nd Black Sea Countries Otology Neurotology Congress  • 
24-25.EKİM.2020
ONLINE

  MSTAS 2020 14. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu  • 
24-24.EKİM.2020
ONLINE

  27. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi  • 
24-25.EKİM.2020
ONLINE

  8. Bozyaka Hematoloji Sempozyumu  • 
24-24.EKİM.2020
ONLINE

  Kişisel Sağlık Verileri 4. Ulusal Kongresi  • 
24-25.EKİM.2020
ONLINE

  TND 1. Nöromusküler Hastalıklar Sempozyumu  • 
25-25.EKİM.2020
ONLINE

  5th EurAsia Waste Management Symposium  • 
26-28.EKİM.2020
ONLINE

  CIDA 2020 2. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu  • 
26-28.EKİM.2020
ONLINE

  ICOM 2020 4th International Conference on Mathematics  • 
27-30.EKİM.2020
ONLINE

  ASCO DIRECT HIGHLIGHT 2020 Genitourinary Cancers Symposium  • 
27-27.EKİM.2020
ONLINE

  VETPET 2020 10. Ulusal ve 1. Uluslararası Veteriner Patoloji Kongresi  • 
27-31.EKİM.2020
ONLINE

  TARK 2020 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 54. Ulusal E-Kongresi  • 
28-30.EKİM.2020
ONLINE

  GLOBAL MIGRAINE & PAIN SUMMIT 4th MENA Meeting & 2nd Turkish-African Meeting of Headache and Pain Management  • 
28-30.EKİM.2020
ONLINE

  5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi  • 
28-31.EKİM.2020
ONLINE

  46. Ulusal Hematoloji Kongresi  • 
28-31.EKİM.2020
ONLINE

  İleri Düzey Teorik Ultrason Kursu & Romatoloji Sempozyumu  • 
29-30.EKİM.2020
ONLINE

  4. İç Hastalıkları Akademisi Kongresi  • 
29-31.EKİM.2020
ONLINE

  Uluslararası Türk Kültür ve Sanatı Sempozyumu  • 
29-30.EKİM.2020
ONLINE

  Halk için Akciğer Hastalıkları ve COVID-19 Kongresi  • 
29-30.EKİM.2020
ONLINE

  SENEX 4. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi  • 
30-31.EKİM.2020
ONLINE

  4. Uluslararası Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi  • 
30-31.EKİM.2020
ONLINE