Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5. İç Hastalıkları Kongresi
  
  Antalya / Kundu
  2-5.HAZİRAN,2022
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Antalya / Kundu
TARİH   2-5.HAZİRAN.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Sağlık Bilimleri Üniversitesi
ETKİNLİK MERKEZİ   Titanic Mardan Palace Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Figür Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.sbuichastaliklarikongresi2022.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarımız,


2018 yılında yoğun katılımla gerçekleşen, ilkini yaptığımız Sağlık Bilimleri Üniversitesi İç Hastalıkları Kongresi’nin ardından, kongremizin ikincisini, 19-23 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdik. Ülkemiz ve üniversitemiz bünyesinde İç Hastalıkları alanında önemli bir eğitim etkinliği noktasına getirerek gelenekselleştirdiğimiz kongremizin üçüncüsünü pandemi koşulları altında 9-12 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak düzenledik. Kongremizin dördüncüsünü 24-27 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdik.

İç Hastalıkları, içinde barındırdığı çok sayıda yan dal uzmanlık branşlarının koordinasyonunu sağlayan ve de genellikle kronik hastalıkların yönetimini üstlenen geniş yelpazeli bir uzmanlık alanıdır. Bu nedenle İç Hastalıkları, bir ya da daha fazla, akut veya kronik hastalığa sahip erişkinlerin hem hastane hem de toplumdaki bakımından sorumlu olan ana tıbbi disiplin olarak öngörülür. Bu bağlamda çoklu kronik hastalık yönetiminde İç Hastalıkları uzmanı, lider görevi görür. Bu kadar kritik bir rolü üstlenen İç Hastalıkları uzmanının, bu yükümlüğünün doğası gereği kendini her zaman yeni bilgilerle donatması, mevcut bilgilerini güncellemesi ve edindiği yeni bilgi ve becerileri misyonuna entegre etmesi önem arz etmektedir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi; bünyesindeki Eğitim Kliniklerinde 300 öğretim üyesi ve eğitim görevlisi, 945 araştırma görevlisiyle Türkiye’nin saygın eğitim kurumlarını ve kıymetli akademisyenlerini barındıran önemli bir kurum olarak ülkemiz tıbbına katkı sağlamayı ve İç Hastalıkları bilim dalını geliştirmeyi misyon edinmiştir.

Bu vizyondan hareketle düzenlediğimiz kongremizde İç Hastalıkları ile ilgili güncel gelişmeler ülkemizin çeşitli üniversite ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin çeşitli eğitim ve araştırma hastanelerindeki yetkin akademisyenlerce ele alınacaktır. Temel hedefimiz konferans, panel, uydu sempozyumların yanı sıra, zor vakaların yönetimi konusunda uzman hekimlerce tartışılıp deneyimlerinin paylaşılacağı oturumlar düzenlemektir. Ayrıca yenilikçi bir yaklaşımla alanında ilk defa düzenlenecek kurslarla İç Hastalıkları Uzmanının günlük pratiğine yeni bir soluk ve perspektif getirmek olacaktır. Bu misyondan hareketle düzenlediğimiz kongremizde İç Hastalıkları ile ilgili güncel gelişmeler ülkemizin çeşitli üniversite ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin çeşitli eğitim ve araştırma hastanelerindeki yetkin akademisyenlerce ele alınacaktır. Temel hedefimiz konferans, panel, uydu sempozyumlarının yanı sıra, zor vakaların yönetimi konusunda uzman hekimlerce tartışılıp deneyimlerinin paylaşılacağı oturumlar düzenlemektir. Ayrıca, yenilikçi bir yaklaşımla alanında ilk defa düzenlenecek kurslarla İç Hastalıkları Uzmanının günlük pratiğine yeni bir soluk ve perspektif getirmek olacaktır. SBÜ 5. İç Hastalıkları Kongresi’nin programı yine güncel konuların uzmanlarınca tartışıldığı kaliteli bir bilimsel etkinlik olarak planlanmıştır.

Sizleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 2-5 Haziran 2022 tarihleri arasında, Titanic Mardan Palace Antalya’da düzenlenecek olan SBÜ 5. İç Hastalıkları Kongresi’nin heyecan ve gururunu paylaşmaya davet ediyoruz.


Saygılarımızla


Abdulbaki Kumbasar
Kongre Başkanı

Geri