4. Uluslararası Küresel Pandemiler ve Multidisipliner Covid-19
  Çalışmaları Sempozyumu
 
  4th International Symposium on Global Pandemics and Multidisciplinary Covid-19 Studies
  Ankara / ONLINE
  1-2.MART,2022
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   Ankara / ONLINE
TARİH   1-2.MART.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Çeşitli Üniversiteler
ETKİNLİK MERKEZİ   Ankara / ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.pandemicstudies.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
DEĞERLİ BİLİM İNSANLARI VE ARAŞTIRMACILAR,

Küresel salgınlar insanlık tarihinde derin yaralar açmışlar ve yaşandıkları dönemlerde sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz yönde etkilemişlerdir

​İlk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında ortaya çıkan Yeni Koronavirüs Hastalığı, 13 Ocak 2020’de tanımlanmış; dünyada eşzamanlı olarak yayıldığı ve çok fazla sayıda insanın sağlığını tehdit ettiği için ülkemizde de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir.

COVID-19 virüsünün neden olduğu pandemi, küresel olarak insanların fiziksel ve ruhsal sağlığını doğrudan tehdit etmekte; sosyal yaşam, topluma katılım, eğitim, ekonomi, çalışma sistemi, aile ilişkileri, uluslararası ilişkiler gibi her alanda kısa sürede değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bu durum COVID-19 ile mücadelede; risk ve kriz yönetiminin sağlık bilimlerini temele alarak, disiplinler üstü yaklaşım ile ele alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu noktada düzenleme kurulu üyeleri olarak

4. Uluslararası Küresel Pandemiler ve Multidisipliner Covid-19 Çalışmaları Sempozyumu
düzenlemekteyiz.
Sempozyum'umuzda pandemi döneminde hem ülkemizde hem de diğer ülkelerdeki çalışmaların, pandemiye yönelik mevcut müdahale ve uygulamaların, mücadelede kullanılan stratejilerin, yöntemler ve tekniklerin, geleceğe yönelik projeksiyonların; uzmanların, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin katılımı ile ortaya konulması hedeflenmektedir.

Pandemi döneminde başta sağlık bilimleri olmak üzere birçok alanı temele alan ve birçok oturumdan oluşan Sempozyum'umuza sizleri davet etmekten onur duyarız.

Bilim insanlarının pandemi ile ilgili olarak yapacakları multidisipliner yenilikçi çalışmalar, polita üreticiler ve karar verici otoriteler için yol gösterici olacaktır.

Sizleri çok değerli araştırmalarınızla kongremize beklemekteyizSaygılarımla,

Prof. Dr. Osman ERKMEN
Gaziantep Üniversitesi

Geri