Türk Toraks Derneği 25. Yıllık Ulusal Kongresi
  
  Antalya / Belek
  24-28.MAYIS,2022
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Antalya / Belek
TARİH   24-28.MAYIS.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Türk Toraks Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   Titanic Deluxe Belek Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Opteamist Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   kongre2022.toraks.org.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Toraks Derneği 30. Kuruluş yılında 25. Yıllık Kongresini gerçekleştiriyor. 24-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında Antalya- Titanic Otel’de paylaşmak, birbirimizden öğrenmek, güncel gelişmeleri değerlendirip bilimsel, sosyal yönlerden zenginleşebilmek üzere buluşacağımızı sevinçle duyuruyoruz.

Toraks ailesi olarak son iki yıldır insanlık tarihine geniş, köklü yansımalarıyla damgasını vuran pandeminin hayatımıza, genel anlamda tıbba ve göğüs hastalıkları alanına nasıl etkilerde bulunduğunu deneyimliyoruz. Pandemi süreciyle birlikte belirginleşen, yeni beliren, içeriği ya da niteliği farklılaşan pek çok kavram ve uygulama hayatımızda yer tutar oldu. Daha dün, gelecek projeksiyonlarında yer verilen nice kavram ‘şimdinin/bugünün’ düşünüş ve pratiğine eklemlendi. Dijital eğitim, tele tıp, tıbbi veri şeffaflığı ve güvenliği, aerosol bilimi, ekolojik tıp, bulaşıcı hastalık modellemeleri, veri analizi, bilimsel gelişmelerin gündelik hayata yansımalarının analizi, sağlık iletişimi, infodemide halk sağlığı öncelikleri gibi öne çıkan başlıca kavramlar hayatın hızla dijitalleştiği bu sürecin unsurları. Bunları da gündemimize alıp etkilerini konuşabilme arayışı ile mottomuzu da “Dijital Çağda Akciğer Sağlığı” olarak belirledik.

Böylece klasik akciğer grafilerin ortadan kaybolup öncelikle CD ardından e-Nabız vb uygulamalardan erişilir hale geldiği, yurdun herhangi bir yerindeki bir akciğer bilgisayarlı tomografi görüntüsünün her yerdeki meslektaşlar ile saniyeler içinde paylaşılıp konsülte edilebildiği, bilimsel bir çalışmanın yayından önce her türlü sosyal medya uygulamaları ile dolaşıma çıktığı bir dijital iklimin akciğer sağlığı alanında yarattığı olumlu olumsuz değişimi, etkileri kongremizde hep birlikte her yönüyle tartışabilmeyi arzuluyoruz.
25. Kongrede bu arka planı gözeterek yapacağımız “Dijital Çağda Akciğer Sağlığı” mottolu etkinliklerimizin Türk Toraks Derneği’nin akciğer sağlığı alanında, eğitim, araştırma, koruyucu hekimlik ve hasta hizmetini geliştirmek; bir sağlık örgütü olarak alanımızla ilgili sağlık politikalarını toplum yararına etkilemek” olarak ifade edilen misyonuna katkıda bulunmak üzere sizi de kongremizde buluşmaya davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Oya İtil
TTD Başkanı

Zühal Karakurt
TTD 25. Yıllık Kongre Başkanı

Ebru Damadoğlu
TTD 25. Yıllık Kongre Sekreteri

Geri