Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi
  
  Batman / ONLINE
  7-8.NİSAN,2022
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   Batman / ONLINE
TARİH   7-8.NİSAN.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Batman Üniversitesi
ETKİNLİK MERKEZİ   Batman Üniversitesi Merkez Kampüs / ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   batman.edu.tr/Birimler/1585/sayfalar/18489
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Konu Başlıkları ve Öneriler

Bölgesel Kalkınma Ajansları
Bölgesel Kalkınma Yaklaşımları
Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikalarında Yaşanan Dönüşümler
Bölgesel Kalkınma Süreci ile Gelir Dağılımı Bozukluğu ve Yoksulluk İlişkisi
Bölgesel Kalkınma Sürecinde Göç Olgusu
Bölgesel Kalkınma ve Sınır Ticareti
Bölgesel Kalkınma ve Sağlık, Turizm, Kültür, Eğitim, Spor Politikaları
Şehir ve Bölge Planlama
Yeni Ekonomik Coğrafya
Yaratıcı Endüstriler
Avrupa Birliği ve Bölgesel Gelişme Politikası
Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma, Sosyal Kalkınma
Yerel Kalkınma
Bölgesel Dengesizliğe Yönelik Teoriler
Sanayi Bölgeleri ve Bölgesel Kalkınmaya Etkileri
Bölgesel Kalkınmada Kooperatiflerin Rolü
Bölgesel Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
Türkiye’deki Kalkınma Amaçlı Yerel Projeler ve Ekonomiye Etkileri
Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) Bölge Ekonomisine Etkileri
İslami Finans Araçlarının Yerel Altyapı Projelerinde Kullanımı

Not: Yukarıda belirtilenler sadece öneri olup, bunlarla sınırlı olmamak üzere, bölgesel kalkınma temalı sosyal bilimlerin diğer alanlarındaki çalışmalar da kabul edilmektedir.

Geri