2. Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar ve 1. Ağız Mikrobiyotası
  Kongresi
 
  2nd International Dental Oral Infections Congress
  ONLINE
  18-20.MART,2022
     
KATEGORİ  
Diş Hekimliği
YER   ONLINE
TARİH   18-20.MART.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -BİOSAD
-Sakarya Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.oralmikrobiyoterapi.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli bilim insanları, Sevgili meslektaşlarım Merhaba,

Bu kongre, 2018 yılında yapılan 1.Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar Kongresi’nin ikincisi olup daha önceki kongrede “akılcı antibiyotik Kullanımı” teması ön plana çıkarılmıştı, bu kongrede ise hepimizin gündeminde olan “oral mikrobiyota” Konusu enine boyuna konuşulacaktır. Yine kongrenin satır aralarında dental oral enfeksiyonlar, dezenfektan/gargara ve antibiyotik kullanımı ile ilgili bilgileri fazlası ile bulabileceksiniz. Kongre, diş hekimliğinde önemli enfeksiyonlar ve bunlarda akılcı antibiyotik kullanımına katkı sağlamak, oral mikrobiyotanın önemini ve klinikler hastalıklar ile ilişkisini ortaya koymak, dikkat çekmek ve bu konuda çalışmaları tetiklemek amacı ile tasarlanmıştır. Konunun uzmanı hocalarımızın gerek konferans, konuşma ve gerekse bildirileri (sözlü sunu) gibi değerli katkıları ile ülke halk sağlığına katlılar açısından yine bir ilklerden olacaktır. İçerik itibari ile; Ağız Ekolojisi ve biyoçeşitlilik, oral kavite mikrobiyotası, muhtemel patojen mikroorganizmaların hatırlatılması ile başlayıp çürük oluşumu ve görseller ile zenginleştirilmiş dental enfeksiyon çeşitleriyle devam edilecek, ardından etkin akılcı antibiyotik kullanımı ve diş hekimliği pratiğinde etkin sterilizasyon/dezenfeksiyon yöntemleri konuşulacak, dental hijyen ve gargaralar ile oral mikrobiyotanın enine boyuna detaylarına girilmiş olacaktır. Kongre web sayfasındaki ana konulara göz atmanızı dilerim. Kongre bu hali ile dental uygulama içindeki tüm intern, asistan hekimler, kamu ve özelde çalışan tüm diş hekimleri ve araştırmacıların tartışma ve bilgilenme platformu olacaktır. Kongre aynı zamanda bir küresel salgın ortamında hazırlanmış olup dental uygulamalarda sterilizasyon ve hijyen konusu her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu olağanüstü durumda dikkate alınarak konuşma ve yazılarda COVID19 ve koruyucu uygulamalara da temas edilecektir.

Aynı zamanda bir gün boyunca “Bütüncül Diş hekimliği” uygulamalı eğitimi planlanmış olup bu da ülkemizde bu kapsamda yine bir ilk olacaktır. Konunun sahada önemi bilimsel kanıtlar ile vurgulanacak, dental olaylara bütüncül yaklaşımın prensipleri ortaya konacaktır.

Küresel Covid-19 salgınının devam etmesi durumunda sunumlar video kayıt yöntemi ile yapılacaktır. Oralmikrobiyoterapi Kongresi, yeni yayınlanan teşvik kriterleri hariç, diğer akademik yükselmeler ve DOÇENTLİK kriterlerini sağlamaktadır. Sempozyum sunum dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongrede sunulacak olan tüm özet ve tam metin bildiriler intihal programından taranarak hakem sürecine alınacaktır. Hakem sürecinden geçen tüm bildiri metinleri elektronik ortamda ISBN numarasıyla bir dergi eki olarak yayımlanacaktır.

Çok değerli çalışmalarınızla Uluslararası Oral mikrobiyoterapi kongresine katılımınız bizleri onurlandıracaktır. İlgili tüm meslektaşlarımızı kongreye bekler, verimli ve başarılı bir kongre olmasını temenni ederim. Şimdiden her aşaması için ayrı ayrı emeği geçen herkese teşekkür ederim

Prof Dr Mustafa Altındiş

Kongre Başkanı

Geri