KARTEPE ZİRVESİ 2022 Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü
  Kartepe Summit 2022 Resilient Cities and Transformation of the City
  Kocaeli / İzmit
  24-27.MART,2022
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   Kocaeli / İzmit
TARİH   24-27.MART.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
ETKİNLİK MERKEZİ   Kocaeli Kongre Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.kartepezirvesi.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Kartepe Zirvesi’nin yapılış amacı; insanlığı ilgilendiren konularda bilimsel, akademik, entelektüel, siyasi tüm kesimleri büyük ölçekte buluşturmaktır. Bu vizyonla devam eden Kartepe Zirvesi 2022’de; konferanslar, vaka kritik oturumları, panel toplantılar, akademik oturumlar ve seri etkinlikler ile dünyanın her yerinden uluslararası kuruluşları ve uzmanları bir araya getirecektir. 2017’den beri düzenlenen Kartepe Zirvesi, 2022’de Dirençli Şehirler’i gündemine almaktadır. Bu bağlamda 2030 BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ele alınacağı Zirve’de; disiplinlerarası bir yaklaşım ile “dirençli şehirler” kavramını öne çıkarmak hedeflenmektedir.

Mekansal ve toplumsal anlamıyla kent olgusunun tüm yönlerine odaklanan Kartepe Zirvesi ve Şehircilik Fuarı 2022’nin Akademik Oturumları, literatüre ve uygulamaya katkıda bulunabilecek tüm bilim dallarından çalışmalara ve bildirilere açıktır.
Zirveye katılım ücretsiz olup, kabul edilen bildiri sahibinin konaklama ve ulaşım masrafları tarafımızca karşılanacaktır. Birden çok yazarlı bildirilerde sadece bildiri sunacak kişinin masrafı karşılanacaktır. Özet bildirisi kabul edildiği halde tam metin olarak gönderilmeyen bildiriler Kartepe Zirvesinde sunulamayacaktır. Zirvede sunulan tam metin bildiriler 2022 Kartepe Zirvesi Bildiri Kitabı’nda yayınlanacaktır.

Uluslararası Kartepe Zirvesi 2022 akademik oturumlarında bildirilerini sunmak isteyen bilim insanlarını, web sitemizdeki yönergeleri izleyerek başvurmaya davet ediyoruz.

KARTEPE ZİRVESİ VE ŞEHİRCİLİK FUARI

DÜZENLEME KURULU

Geri