9. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi
  
  Ankara
  6-8.EKİM,2022
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Ankara
TARİH   6-8.EKİM.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Probiyotik Prebiyotik Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   Intercontinantel Grand Ankara Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   FTS Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   probiyotik2022.org/tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Saygıdeğer Bilim Önderleri ve Değerli Meslektaşlarımız,

9. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi 6 - 8 Ekim 2022 tarihleri arasında Intercontinantel Grand Ankara Hotel'de düzenlenecektir. Probiyotik Prebiyotik Derneği’nin geleneksel yıllık bilimsel etkinliği artan bir coşku ile devam etmektedir. Ekip olarak çalıştığımız arkadaşlarımızın yoğun gayretleri sonucu bu sene de geçmişte olduğu gibi proaktif bir çaba içerisinde yüksek akademik içerik ve daha önce bahsedilmeyen konulara değinmeyi hedefliyoruz. Probiyotik Derneği olarak 10 yıldır probiyotik ve bağırsak mikrobiyotasının Türkiye’de gereken önemi alması konusunda birçok bilimsel aktivite gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Son 9 yıl içerisinde “probiyotikler ve mikrobiyota” ile ilgili çalışmalar dünyada da büyük bir ivme kazanmıştır.

“Mikrobiyota ve probiyotikler” birçok disiplini ilgilendiren kavramlardır. Kongremiz alanında multidisipliner tek spesifik kongredir. Branş kongrelerinden ziyade bu şekilde disiplinler arası bilgi alışverişinin olması yeni potansiyel bilgileri ortaya çıkaracaktır. Kongremizin zengin ve yüksek kalitedeki bilimsel içeriği Eczacılar, Diyetisyenler, Doktorlar (Gastroenteroloji, Pediatri, İç Hastalıkları, Aile Hekimliği, Kadın Doğum, Enfeksiyon Hastalıkları, Mikrobiyoloji, Göğüs hastalıkları, Genel Cerrahi, Genetik Hastalıkları, Dermatoloji Uzmanları), Gıda Mühendisleri, Biyolog gibi çeşitli branşlardan katılımcılarımıza hitap edecek genişlikte hazırlanmaktadır.

Fonksiyonel diyare, enfeksiyöz diyare, fonksiyonel kabızlık, hassas bağırsak sendromu, alerji, inflamatuvar bağırsak hastalıkları, helikobakter pilori gastriti, obezite, hepatosteatoz, çölyak gibi birçok hastalıkta probiyotiklerin faydalı etkileri, karsinogenezis, pre/probiyotiklerin mikrobiyota dolayısıyla immün sistem ve kronik hastalıklar üzerindeki etkileri, diyetle alınan gıdaların mikrobiyota üzerindeki etkileri, gereksiz antibiyotik kullanımının mikrobiyotaya etkileri, bunlar dışında bağırsak mikrobiyotasının; depresyon, panik atak, kaygı bozuklukları, Otizm, Parkinson hastalığı, Alzheimer üzerine etkileri, probiyotik kullanımının cilt sağlığı üzerine etkileri ve stres kaynaklı cilt lezyonlarını azaltması, probiyotik gıdalar, süt ve fermente süt ürünlerinin sağlığımıza etkileri vb. konuların hepsi kongremizde heyecanla tartışılacaktır. Ayrıca probiyotik, mikrobiyota, anne sütü konuları pediatri alanında değerli hocalarımız tarafından ele alınacaktır.

Multidisipliner ilgiyi tek bir çatı altında toplamak ve farkındalığı arttırmak için kongremiz, bilimsel bir fırsat yaratacaktır. Sonuç olarak, siz değerli dostlarımızın katkıları ile kongre platformumuzun daha güçleneceğine inanıyor, sizleri kongremizde görmek istiyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Hakan ALAGÖZLÜ
Kongre Başkanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Geri