ISHS 2022 8. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimlerinde Akademik
  Çalışmalar Sempozyumu
 
  8th International Symposium of Academic Studies in Health and Sports Sciences
  ONLINE
  11-12.MART,2022
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   ONLINE
TARİH   11-12.MART.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Çeşitli Üniversiteler
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   ismsemp.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Bilim, belli kurallar içinde ve test edilebilir sonuçlar üreten sistematik bir çalışma ya da çalışmalar olarak tanımlanabilmektedir. Bilimsel çalışmalar hem yeni buluşların, keşiflerin yapılmasını hem de bilinen gerçeklerin ve bilimsel ilkelerin yeni yorumlarının yapılabilmesini sağlamaktadır. Bilimsel çalışmalar yeni bir bilgi üretmek, bilgiyi geliştirmek veya mevcut bilinenlere katkıda bulunmak için yapılan planlı araştırmaların bütünüdür. Araştırmalar gerçeğin peşinde, gerçeği ortaya çıkarabilmek amacıyla atılan adımlar, akıldaki sorulara cevap aramak için organize ve sistematik bir yoldur.

Sağlık araştırmalarının amacı ise sağlığı geliştirmek, insan sağlığını tehdit eden hastalıklara karşı tedavi yöntemlerini araştırmak, bilinen yöntemleri geliştirmek, tedavisi mevcut olmayan hastalıkların tedavi yöntemlerini ve insan vücudunu zinde tutmanın yollarını araştırmak olarak tanımlanabilir.

Bu sempozyum tıp ve spor konularını kapsayan bilimsel çalışmaların sunulabildiği, genç araştırmacıları tecrübeli araştırmacı ve akademisyenlerle buluşturan ve yeni ufukların açılmasında faydalı olmayı hedef edinmiş akademik bir etkinliktir. Bilim insanları bu sempozyumda bilimsel çalışmalardan kendi alanlarıyla ilgili olan konularda yapılan çalışmalardan örnekler bulacaklardır. Araştırıcılar bu sempozyumda sağlık ve spor alanlarında ne tür çalışmaların yapıldığını, neleri yapılabileceklerini ve hangi problemlerin hala mevcut olduğunu tartışabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen ifadeler doğrultusunda Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu’na aşağıdaki alanlardan sözlü r sunum ile katılım sağlanabilir:

Sağlık Alanında
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Çevre ve Sağlık
Dahili Tıp Bilimleri
Diş Hekimliği
Eczacılık
Gıda ve Sağlık
Hemşirelik
Sağlık Fiziği
Sağlık Hizmetleri
Temel Tıp Bilimleri
Veteriner Hekimliği

Spor Alanında
Spor ve Sağlık
Antrenman ve Hareket Bilimleri
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Egzersiz ve Spor Fizyolojisi
Egzersiz ve Spor Psikolojisi
Egzersiz ve Sporda Beslenme
Fiziksel Aktivite ve Sağlık
Fiziksel Uygunluk
Kinantropometri
Motor Davranış
Rekreasyon
Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji
Spor Yaralanmalarını Önleme ve Rehabilitasyon

Geri