8. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı:
  Toplumsal Cinsiyet ve Sanat
 
  8th International Conference on Gender Studies
  Gazimağusa / K.K.T.C.
  12-14.MAYIS,2022
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   Gazimağusa / K.K.T.C.
TARİH   12-14.MAYIS.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (KAEM)

ETKİNLİK MERKEZİ   Doğu Akdeniz Üniv. Rauf Raif Denktaş
Kültür ve Kongre Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   gsart.emu.edu.tr/tr
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
2004 yılından beri düzenli olarak yapılan Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı'nın 8'incisi, 12-14 Mayıs 2022 tarihinde, 'TOPLUMSAL CİNSİYET& SANAT ve Diğer Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları' çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Egemenlik ideolojilerine, sosyo-kültürel kurmacalara, heteronormatif sistemlere dayanan toplumsal cinsiyet rollerinin sanatla nasıl üretildiği, desteklendiği ve eleştirildiğinin yanı sıra, sanat üreticilerinin ve eleştirmenlerinin cinsiyetlenmiş bedenler ve eşitsizliğe dayalı toplumsal düzen ile verdiği mücadeleyi tüm yönleriyle ele almayı amaçlayan konferans, önde gelen akademisyenler, araştırmacılar ve uygulamacılara, çalışmalarını sunmaları, tartışmaları ve alana yeni bir ışık tutmaları için seçkin bir platform oluşturacaktır. Aynı zamanda bu platformda diğer Toplumsal Cinsiyet Konularına da yer verilecektir.

Toplumsal cinsiyet kavramından ayrı düşünülemeyen feminizm, ortaya çıkışından itibaren, patriyarkal sistemi besleyen tüm kurumların direnişiyle karşılaşmış fakat tüm baskılara rağmen ayrımcılığa karşı mücadelesini sürdürmüştür. Bu mücadele çeşitli boyutlarıyla devam ederken, sanattaki yansımaları da zamanla etkili olmuş ve feminist sanat feminizmin parçası haline gelmiştir. Her türlü ötekileştirilmeyi reddeden ve bu bağlamda kuir temsiliyeti de içinde barındıran feminist sanat, sosyal yapıdaki olumlu değişimler açısından önemli bir rol oynamıştır. Sosyal bilimlerde de paradigma dönüşümüne neden olan cinsiyet–sanat bağı, disipliner olduğu kadar disiplinlerarası boyutta da ele alınıp incelenecek zenginliğe sahiptir. Dolayısıyla, toplumsal cinsiyet ve sanat arasındaki karşılıklı oluşuma bakmak, farklı disiplinlerdeki güncel değişimler hakkında da yeni fikirler verecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde feminist sanat üzerine sınırlı çalışma bulunsa da son yıllarda toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, sosyoloji, antropoloji ve tarih gibi çeşitli disiplinler tarafından toplumsal cinsiyet ve sanat ilişkilerine odaklanmaya ve incelemeye artan bir ilgi vardır. Bu konferans, akademisyenleri, araştırmacıları ve aktivistleri, toplumsal cinsiyet ve sanat teması etrafında nesiller arası ve kesişimsel diyaloglara teşvik ederek, literatüre yeni çalışmalar kazandırmayı amaçlamaktadır.

Toplumsal Cinsiyet ve Sanat konusunda, aşağıdaki alanlarda başvurular kabul edilecektir (Konferansta, bu konular dışında, farklı Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarına da yer verilecektir):

PLASTİK SANATLAR
PERFORMANS SANATLARI
EDEBİYAT
VE DİĞER TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI
Konferans, aşağıdaki alt konuların yanı sıra toplumsal cinsiyet perspektifine sahip diğer çalışmaları da kapsamaktadır:
Estetik ve Toplumsal Cinsiyet
Aktivizm Olarak Sanat
Sanat Tarihi
Sanat Akışında Sanatçının Toplumsal Cinsiyet Temsili
Mimarlık ve Toplumsal Cinsiyet
Tasarım Konuları ve Toplumsal Cinsiyet
Feminizm ve Sanat
Sanat ve Beşeri Bilimlerde Kadınların Geleceği
Geçmişten Günümüze Sanatta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Sanatsal Alanı Cinsiyetlendirmek
Sanat Felsefesi
Sanatta Kadının Mücadelesi
Pandemide Sanatın Yüzü
Kuir Tarih Yazımı
Fotoğrafçılık ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri
Heykeli Yeniden Keşfetmek
Kadın Meddah Olmak
Feminist Tiyatro/ Tiyatroda Feminizm
Sinemanın Toplumsal Cinsiyeti
Performans ve Kimlik
Toplumsal Cinsiyet ve Drama Yazımı
Toplumsal Cinsiyet ve Mizah
VE DİĞER TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI
Konferansın uluslararası niteliği nedeniyle, yalnızca İngilizce yazılmış özetler değerlendirme için kabul edilecektir. Ancak sunum yapan kişiler bildirilerini İngilizce veya Türkçe olarak sunabilirler. Konferans kitabı için tam metinler İngilizce veya Türkçe olarak gönderilebilir.

Gönderimler her aşamada kör hakem değerlendirmesine tabidir. Toplumsal Cinsiyet perspektifi olmayan makaleler reddedilecektir. Özetler ve bildiriler, tüm program belirlendikten sonra konferans web sitesinde tüm katılımcılara açık olacaktır.

Lütfen özetlerinizi (250 kelimeyi geçmeyecek şekilde) e-posta yoluyla gönderiniz; gsart@emu.edu.tr

Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

KONFERANS YÜZ YÜZE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. ANCAK, TALEP OLMASI DURUMUNDA, OTURUMLARDAN EN AZ BİR TANESİ "ÇEVRİM İÇİ" OLABİLİR.

Geri