Uluslararası İslam Araştırmaları Kongresi
  
  ONLINE
  12-12.ŞUBAT,2022
     
KATEGORİ  
Din
YER   ONLINE
TARİH   12-12.ŞUBAT.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSLARA)

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   hacibayram.edu.tr/islarakongre
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Bilim İnsanları,

İslam dini, insanların zihin dünyasına ilk defa “Oku” emriyle dokunmuştur. O günden beri bu dinin mensupları din, dil, tarih, ahlâk, kültür, ilim, fikir, eğitim, sanat, edebiyat, hukuk, iktisat ve benzeri alanlarda gelecek nesillere önemli bir ilim ve kültür mirası bırakmışlardır. İslam dünyası böylesine önemli bir mirasa sahip olmasına rağmen son 200 yıldır iç ve dış dinamiklerden kaynaklanan birçok problemle karşı karşıya kalmıştır. Müslümanların çağa damgalarını vurabilmeleri için bu problemlerin çözülmesi gerekmektedir. Tam bu noktada çözüme, on dört asırlık kültürel mirasımızın ilmî tahlil ve değerlendirmesiyle başlanması gerektiğine inanmaktayız.

İslam Araştırmaları Kongresi, söz konusu tahlil ve değerlendirmeleri yapma gayretiyle farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getirmeyi ve sadra şifa çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla İslam dini, düşüncesi, felsefesi, eğitimi, tarihi, coğrafyası, bilimi, kültürü, sanatı, estetiği ve edebiyatı alanlarında orijinal ve nitelikli birçok bilimsel araştırmayı öncelikle kendi kültür havzamızdaki insanların daha sonra da bütün insanlığın idrakine sunmayı arzu ediyoruz. Bu bağlamda kongremizde, Türk ve İslam coğrafyasındaki dinî, sosyal, kültürel ve entelektüel değişim ve gelişmelerin izlerini takip edebilmek; yeni öneri ve eleştirileri görebilmek için konu sınırlamasına gidilmemiştir. Siz değerli bilim insanlarının hazırlayacağı özgün ve nitelikli akademik çalışmaların heyecanını şimdiden yoğun bir şekilde yaşadığımızı belirtmek isteriz.

Gayret bizden, başarı Allah’tandır.

Doç. Dr. Hüseyin AKYÜZ

Düzenleme Kurulu Başkanı

Geri