3. Uluslararası 5. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici
  Bakım Uygulamaları Kongresi
  
  Aydın / Kuşadası
  21-23.NİSAN,2022
     
KATEGORİ  
Sağlık
YER   Aydın / Kuşadası
TARİH   21-23.NİSAN.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   İzmir Katip Çelebi Üniv. Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   Pine Bay Holiday Resort Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Dalya Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.tamamlayiciterapilerkongresi2022.com/tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli katılımcılar;


Sizleri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ve 21-23 Nisan 2022 tarihinde Pine Bay Holiday Resort/ Kuşadası’nda gerçekleştirilecek olan 3. Uluslararası 5. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi’ne davet emekten mutluluk duyuyoruz.

İnsanoğlunun varoluşundan itibaren tamamlayıcı ve destekleyici bakım uygulamaları bireylerin iyilik halinin sağlanmasında yer bulmuştur. Geride bıraktığımız zaman dilimi içerisinde ilgili uygulamalar kullanım şekilleri ve sıklıkları bağlamında farklılık göstermekle birlikte son 20 yılda kanıt düzeyi yüksek bilimsel çalışmaların desteğiyle uygulama alanlarındaki görünürlükleri farklı bir boyut kazanmıştır. İlgili uygulamaların kullanım sıklığının artmasıyla birlikte girişimlerin hangi sağlık profesyoneli tarafından gerçekleştirileceği başta olmak üzere farklı boyutlarda etik ve yasal sorunlar ortaya çıkmıştır.

Tamamlayıcı ve destekleyici bakım uygulamalarının temelini holistik, hümanistik, koordineli, multidisipliner bir yaklaşımla sağaltımın oluşturduğunu düşünürsek bu bağlamda ortaya çıkan değişim ve gelişmeler ilgili eksende uygulamaların gerçekleştirilmesi için düzenlenmelidir. Tüm bunlar doğrultusunda kongremizde ana temalar belirlenmiş olup, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman konuşmacıların katılımıyla; paneller, kurslar, konferanslar, workshoplar düzenlenecektir. Tamamlayıcı ve destekleyici bakım uygulamalarını farklı boyutlardaki bakış açısıyla ele alacağımız kongremizde sizleri sözlü ya da poster bildiri sunumlarınız ile katılımınızdan mutluluk duyacağız. Bilginin yolculuğunu paylaşıldıkça anlam kazandığına olan inancımızla sizlerin bilimsel paylaşımları mesleki alanlarımıza ve kongre tartışma konularımıza ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu bağlamda sizleri Nisan ayının getireceği bahar ezgileri ışığında kongremizde kucaklamaktan büyük bir mutluluk duyacağız. En içten saygı ve sevgilerimle


Prof. Dr. Esra AKIN

KONGRE BAŞKANI

Geri