UIK 2022 21. Uluslararası İşletmecilik Kongresi
  21st International Business Congress
  Kahramanmaraş / ONLINE
  12-14.MAYIS,2022
     
KATEGORİ  
İktisadi ve İdari Bilimler
YER   Kahramanmaraş / ONLINE
TARİH   12-14.MAYIS.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi /
ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   isletmecilik.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Çok değerli bilim insanları, araştırmacılar ve işletme paydaşları;

21. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünün ev sahipliğinde 12-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta yüz yüze (ve yurtdışından katılımlar için çevrimiçi) olarak gerçekleşecektir. Kongreye sizleri davet etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz.

İşletmecilik alanının tüm disiplinlerinden;

· Yönetim ve Organizasyon,

· Pazarlama,

· Muhasebe,

· Finansman,

· Üretim Yönetimi,

· Sayısal Yöntemler,

· Yönetim Bilişim Sistemleri,

· Girişimcilik,ve işletmecilikle ilişkilendirilebilen tüm bilim dallarından Türkçe ve İngilizce bildirilerin kabul edileceği Kongre, doçentlik teknik başvuru koşullarına uygun, hakemli bir kongredir. Ayrıca akademik teşvik kriterlerini sağlamak için de çaba sarf edilecektir. Kongrede disiplin ve dil esaslı oturumlar düzenlenecektir. Kongrede kabul edilen ve sunulan bildiriler ISBN'li Kongre Bildiri Kitabında yayınlanacak olup ayrıca bildiri sahiplerinin talebi ve bilim kurulunun görüşleri doğrultusunda bildirilerin, uluslararası/ulusal indekslerde taranan çeşitli dergilerde yayınlanma olanağı da sağlanacaktır.

Kongre, işletmecilik alanındaki gelişmeleri, trendleri, araştırmaları, fikirleri, uzmanlık ve deneyimleri paylaşmayı, karşılıklı bilgi paylaşımını ve işletmeciliğin toplum yaşamındaki önemi ve etkilerine ilişkin farkındalığı artırmayı, işletmecilik paydaşları arasında gelecekteki işbirliği açısından ortak bulma konusunda fırsatlar oluşturmayı amaçlamaktadır. Kongremizde ayrıca genç araştırmacıların farklı kurum veya ülkelerden araştırmacılarla iletişim kurmalarını, kongre aracılığıyla geleceğe ilişkin yeni çalışma ekiplerinin oluşması olanağının sağlanması da temenni edilmektedir.

Siz değerli bilim insanlarını, araştırmacıları ve işletme paydaşlarını kongremize bildirili veya bildirisiz olarak katılarak; bilgilerinizi paylaşmaya, akademik tartışmalara katılmaya, dostluklarınızı ve işbirliklerini geliştirmeye ve Kahramanmaraş'ımızın güzellikleriyle buluşmaya davet ediyoruz.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Saygılarımızla.

21. Uluslararası İşletmecilik Kongresi Düzenleme Kurulu adına,

Kongre Dönem Başkanı
Prof. Dr. İsmail Bakan

Geri