MİNTEK 2022 1. Medikal İnovasyon, Teknoloji ve Kuantum Kongresi
  
  ONLINE
  30.MART-1.NİSAN,2022
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   ONLINE
TARİH   30.MART-1.NİSAN.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   MİNTEK Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Monamed Organizasyon
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.mintek2022.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Bilim İnsanları ve Öğrenciler,


MİNTEK 2022 - 1.Medikal İnovasyon, Teknoloji ve Kuantum Kongresi 30 Mart - 1 Nisan 2022 tarihleri arasında ONLINE olarak gerçekleştirilecektir. "Makro ve Mikro Ölçekte İnovasyon ve Teknolojiye Bakış" temalı kongremizin sloganı "Multidisipliner Çalışma" olarak belirlenmiştir.

İnovasyon sayesinde gelişmeleri, buluşları, bilimsel çalışmaları, laboratuvar çalışmalarını, öğrenme ve eğitim,değerlendirme, aktarım ve bunlar gibi birçok argümanı topluma ve tüm bilim camiasına faydalı olmak adına ortaya koymak birincil hedeflerimizdendir.

MİNTEK Derneği olarak, kısa süre önce kurulmamıza rağmen, ONLINE aylık seminerler, 3 aylık konferanslar, 2021 Eylül ayında yaptığımız "Medikal Nanoteknoloji" sempozyumunu gerçekleştirdik. Bu kez de 1.sini yapacağımız kongremizle emin adımlarla, multidisipliner olarak yolumuza devam ediyoruz. Her Kongremizde bir bilim insanı bir de STO'lardan Onur Konuklarımız olacaktır. Bu kongremizde; Prof. Dr. Cezmi AKDİŞ (İsviçre) ve İnovatif Hemşirelik Derneği Onur Konuklarımız olacaklardır.

1. Medikal İnovasyon, Teknoloji ve Kuantum Kongresi, tüm bilim insanlarına ve öğrencilere açık bir kongredir. Günümüz ışığında son dönemlerde "Multidisipliner Çalışmalar"ın çok fazla önem kazandığı dönemlerden geçiyoruz. Bu ve bundan sonraki kongrelerimizde bu çalışma modeline önem vereceğiz. Mümkün olduğunca tüm disiplinleri biraraya getirmek istiyoruz.

Bu kongremizde ana konularımız modüller şeklinde sizlere aktarılacaktır. Ayrıca Bildiri ve Poster gönderme olanağınızda mevcuttur. Bildiri ve Posterler hakemlerin denetiminden geçtikten sonra kongremizde sunulacak ve daha sonra e-bildiri ve poster şeklinde yayınlanacaktır.

Kongremizde 5 adet Ana Modül bulunmaktadır:


1-İnovatif Medikal Teknolojiler ve Cihazlar
2- Yaşlanma
3- Bir Medikal Fikirden Endüstriyel Ürüne Yolculuk
4- Hücreye Yeniden Bakış ve Yapay Hücreler
5- Medikal Alanda Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi


Multidisipliner, ONLINE ve Uluslararası Katılımlı olarak düzenlenecek ve Türkçe ve İngilizce dillerinde izleme imkanı bulabileceğimiz MİNTEK 1. Medikal İnovasyon, Teknoloji ve Kuantum Kongresi'ne Tüm Bilim İnsanlarını ve Öğrencileri davet etmekten mutluluk duyarız.Ali AYYILDIZ

M. Haluk ÇELİK

MİNTEK Derneği Başkanı
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Geri