DAAHK 2022 21. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi
 
  21st International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress
  Adana
  12-15.MAYIS,2022
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Adana
TARİH   12-15.MAYIS.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Çeşitli Dernek & Üniversiteler

ETKİNLİK MERKEZİ   Divan Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Kum Group
ETKİNLİK WEB SAYFASI   daahk.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarım,

Sizleri, 21. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi DAAHK2022’ye davet etmekten mutluluk duymaktayız. Yaşadığımız olağanüstü dönem içinde bilimselliğin devam etmesinde büyük özverilerle emek veren değerli akademisyen hocalarımız ile 2021 kongresini tamamladık.

Her geçen yıl giderek artan ilgi odağı olan DAAHK2022’nin tema’sı “Aile Hekimliğini Geleceğe Taşımak: Küresel Sağlığın Ortak Tanımına Doğru” olarak belirlendi. Yeni normal olarak belirlenen ve hayatımızın her yönünü tümüyle değiştiren bu çağda “Dijital Dönüşüm” de beklenenden daha hızlı bir şekilde ivedilendi. Sağlık alanında da kendini gösteren dijital dönüşüm, teletıp uygulamaları, yapay zekânın sağlık hizmet sunumuna entegre olması, giyilebilir dijital cihazların varlığı, sağlık sistemlerin blockchain uygulamaları gibi yeni kavramları da güncel bilgiler olarak karşımıza çıktı. Bütün bu süreçlerde Aile Hekimliğini Geleceğe Taşımak ve Küresel Sağlığın Ortak Tanımının yapılması ile dünyada ve ülkemizde sağlık sistemleri ve uygulamalarında yeni bir döneme doğru ilerliyoruz.


Bütün bu dijital dönüşüm içinde aile hekimlerinin klinik yaklaşımları biyopsikososyal, kültürel ve varoluşsal boyutta ele almaları gibi disiplin olarak aile hekimliğinin bireyselleştirilmiş bakım vurgusuna inovasyon ile sağlıklı yeni bir gelecek kavramını irdelemek birinci basamak ruhu içinde, her bir bireyin kendine özgü ve tek olduğunu desteklemesiyle hekimlere, hastalarının iyileşmelerinde özerkliklerine saygı duyarak destekleyici yaklaşım kurabilmeleri için “sağlıklı bir gelecek” kurmasına rehberlik eder. Hem özel hem de kamusal niteliklere sahip olan sağlık hizmeti ve sağlık hakkı, yarattığı dışsallıklar nedeniyle küresel kategoride yer almaktadır. Özellikle küreselleşmenin beraberinde getirdiği ticaret, teknoloji, göç, iletişim ve hızlı bilgi akışı sağlık üzerinde önemli etkiler bırakmakta, bulaşıcı hastalıklar-salgınlar ülke sınırlarını kolayca aşmakta ve geniş halk kitlelerini tehdit etmektedir. Öte yandan sağlık hizmet sunumunun uluslararası düzeyde sağlanması konusu da tartışmaya açılmakta, sağlık hakkı, sağlık hizmet sunumu ve finansman mekanizmasının nasıl işleyeceği önem taşımaktadır.

Küresel Sağlığın Ortak Tanımının şekillendirilmesi ve Aile Hekimliğini Geleceğe taşınmasındaki paydaşlarla olan gelişmeleri ve önerileri sizlerle, 12-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Adana’da portakal çiçeklerinin kokusu eşliğinde zengin bir bilimsel program çerçevesinde paylaşmak, saygın uluslararası ve ulusal konuşmacıları dinlemek, sözel ve poster bildirileri sunmak, bilgi ve becerilerimizi güncellemek, fikir ve deneyim paylaşımında bulunmak, bilimsel işbirliği fırsatları yaratmak, yeni meslektaşlarla tanışmak ve eski dostlarla hasret gidermek üzere buluşacağız.

Sizleri, Düzenleme Kurulu adına, Akdeniz’in incisi Adana’ya davet ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Prof. Dr. Ertan MERT

Prof. Dr. Ersin AKPINAR

DAAHK2022 Eş Başkanları

Geri