TMMOB Afet Sempozyumu
  
  Ankara
  20-22.NİSAN,2022
     
KATEGORİ  
Çevre
YER   Ankara
TARİH   20-22.NİSAN.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

ETKİNLİK MERKEZİ  
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   afetsempozyumu.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
20 – 22 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sempozyumda Afet Politikalarının, “Ülkemizdeki doğa olaylarının afete yol açmasını engellemek için atılması gereken adımlar ile zarar azaltma, afetlere hazırlık, müdahale ve dayanışma konularında örgütlülüğü geliştirme” amacı doğrultusunda ele alınması hedeflenmektedir.

Her bir konunun ilgili tüm tarafların ve bu konularda çalışma yapan/çaba sarf edenlerin katılımı ile değerlendirilmesi, tartışılması, ulusal, kurumsal ve bireysel düzeyde sonuçlara varılması amaçlanan Sempozyumda, başta jeolojik, hidrolojik, meteorolojik kökenli doğa olaylarının neden afete dönüştüğünün irdelenmesi olmak üzere;

Afet Yönetimi,
Afet ve Acil Durum Hazırlığı,
Planlama, Uygulama ve Denetim,
Kurumsal ve Örgütsel Çalışmalar,
Mevzuat ve Hukuksal Boyut,
Eğitim,
Afetlerin Ekonomi-Politiği,
Afetlerin Sosyal Boyutları,
kapsamında bildiri alınması amaçlanmaktadır.

Konu başlıkları aşağıda belirtilmiş olan Sempozyuma tüm tarafları katılmaya ve katkı koymaya davet ediyoruz.

Deprem ve Tsunamiler
Heyelanlar, Toprak Kaymaları ve Kaya Düşmeleri
Çökme ve Oturmalar, Obruklar
İklim Değişikliği
Sıcak ve Soğuk Hava Dalgaları
Seller ve Taşkınlar
Çığ Düşmesi
Don, Dolu, Hortum, Yıldırım ve Fırtınalar
Kum ve Toz Fırtınaları
Kuraklık ve Çölleşme
Orman Yangınları
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN)
Volkanik aktiviteler
Tıbbi Jeolojik Riskler (Asbest, Radon gazı vb. toksik etkiye sahip mineraller ve gazlar)
Diğer Afetler (Göktaşı, Manyetik Bozunma, Güneş veya Kozmik Radyasyon vb.)
Sempozyuma katılım ücretsizdir.

Geri