Uluslararası 10. İlaç Kimyası Kongresi
  10th Drug Chemistry Conference
  Antalya / Kemer
  10-13.MART,2022
     
KATEGORİ  
Kimya
YER   Antalya / Kemer
TARİH   10-13.MART.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Kimyagerler Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   Mirage Park Resort Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   ilackongresi.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Araştırmacılar, Bilim İnsanları, Kamu ve Özel Sektörün Uzman ve Temsilcileri ve tüm sevgili katılımcılar,

“İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi” 2013 yılından bu yana Kimyagerler Derneği tarafından aralıksız olarak düzenlenmektedir. Her geçen yıl önemli gelişim gösteren ve ciddi katılımcı sayısına ulaşan kongremiz, ülkemizde iyi bilinen, tanınmış ve takip edilen kongreler arasında yerini almıştır. Siz değerli katılımcıların görüş, eleştiri ve önerileri doğrultusunda sürekli gelişen kongremiz uluslar arası bir boyuta ulaşmıştır. Bundan sonraki süreçte uluslar arası düzeyde marka kongrelerden biri haline geleceğinden bir şüphemiz yoktur.

Yeni kongremiz “10th Drug Chemistry Conference” adıyla 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında yine güzel Antalya’mızda, mevcut pandemi ortamı göz önüne alınarak, sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde oturma düzeninde ve gerekli sertifikalarını alarak hizmet veren anlaşmalı otelimizde gerçekleştirilecektir. Bu kongre; ülkemiz bilim insanları, ilaç endüstrisi araştırmacı ve personelleri ile bu alandaki tüm paydaşların hem ülkemizdeki hem de diğer ülkelerdeki meslektaşları ile bir araya gelme ve yeni işbirlikleri kurma imkânı sunacaktır.

Bilimsel programda; alana özgü davetli konuşmalar, sözlü sunumlar, poster sunumları ve “workshop”lar yer almaktadır. Özellikle kısa sözlü sunumlar, poster olarak da sergilenerek daha fazla katılımcı ile karşılıklı bilgi paylaşımı ortamı oluşturulacaktır. Kongre katılımcılarına bilgi alışverişi ve tartışma ortamı sağlanması amacıyla kongrede iki günde toplam dört saat boyunca tüm poster sunumlarının yapılması ve hakem heyeti tarafından yapılacak değerlendirme ile de başarılı bulunan posterlerin ödüllendirilmesi planlanmıştır.

Genç akademisyenlerin çalışmalarını “Tam Metin” olarak sunma imkânları da vardır. “Kongre makalesi” olarak hazırlanacak tam metin bildiriler, konunun uzmanı hakemler tarafından değerlendirildikten sonra elektronik kongre kitabında yer alacaktır.

Kongrede ilaçla ilgili tüm konularda yani ilaç tasarımından kullanımına kadar geçen tüm süreçlerde görev yapan bilim insanlarının daha aktif olarak yer almaları ve katılımcılar ile bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları temel hedef olarak belirlenmiştir.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarının daha verimli, etkin ve başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için, bu alanda çalışan özel sektör ve kamu kurum temsilcileri ile üniversitelerin bir araya getirildiği bir toplantı yapılması da planlanmaktadır.

Daha önceki kongrelerde başlatılan ve bu kongrede yoğun olarak çalışılacak “Proje İşbirlikleri Platformu” oluşturularak bu işbirliklerinin artması sağlanacaktır. Yine “İlaçta Yerelleşmede neredeyiz ve neler yapabiliriz? Paydaşlara Düşen Görevler Nelerdir?” konu başlıklı çalıştaya konu ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerinin katılımıyla ulaşılacak sonuçlar bir bildirge şeklinde sunulacaktır.

Ar-Ge ve üretimde tedarik zincirinin öneminin farkındalığıyla kongrede sektöre ve üniversitelere hizmet veren, kimyasal madde, cihaz ve ekipman tedarikçi firmalarının kongreye sponsor olmalarını ve düzenleyecekleri “workshop”lar ile katılımcıları yenilikler konusunda bilgilendirerek bu kongrenin önemli bir paydaşı olmalarını bekliyor, kendilerini kongremize davet ediyoruz.

10-13 Mart 2022 tarihinde Antalya Kemer’de Mirage Park Resort Otelinde, düzenlenecek “Uluslararası 10. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi”nde sizleri de aramızda görmeyi umuyor, kongrenin tüm araştırma ve üretim yapan bilim insanlarına, bu alanda görev yapan tüm paydaşlara önemli katkısı olmasını diliyoruz.

Organizasyon Komitesi Adına

Prof. Dr. Öztekin ALGÜL

Kongre Başkanı

Geri