1. Uluslararası Gerontoloji Kongresi
  1st International Congress of Gerontology
  ONLINE
  18-20.MART,2022
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   ONLINE
TARİH   18-20.MART.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
-Gerontoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   uluslararasigerontoloji.cumhuriyet.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Yaş, yaşlı, yaşlılık ve yaşlanma süreci birbirlerinden farklı kavramlardır. ‘Yaş’ kronolojik olarak doğumdan sonra geçen zamanı ifade ederken, ‘Yaşlı’ belirli bir yaşın üzerinde olan kişiler için kullanılır. ‘Yaşlılık’ bebeklik, ergenlik, yetişkinlik gibi değerlendirilmesi gereken bir gelişimsel dönem iken, ‘Yaşlanma Süreci’ tüm bu kavramları içinde barındıran ve intrauterin dönemde başlayıp ölüme kadar geçen süreyi ifade eder. Doğuştan beklenen yaşam ömrünün uzaması, sağlık alanındaki gelişmeler, tanı ve tedavi olanaklarının artmasıyla beraber dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfus önemli ölçüde artmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2015 yılında %8,2 iken, 2020 yılında %9,5'e yükselmiştir. Artan yaşlı nüfusla birlikte, yeni kavramlar yeni ihtiyaçlar ön plana çıkmıştır.

Bu kavramlardan Gerontoloji, yaşlanma ve yaşlılık süreçlerine ilişkin bilimsel araştırmaları gerçekleştiren, bilimsel bulgulara dayalı aktif yaşlanma süreçleri geliştiren, toplumsal yaşam içerisinde sadece yaşlıları değil yaşlanma sürecini her yönüyle (sosyal, ekonomik, fizyolojik ve kültürel) analiz eden bilim dalıdır. Gerontoloji multidisipliner bir bilim dalı olarak, oldukça geniş bir çalışma alanı ortaya koymaktadır.

Tüm bu bilgiler ışığında, düzenlediğimiz bu kongre ile yaşlanma sürecine ışık tutmaya çalışmaktayız. Süreçte biyolojik, sosyal, psikolojik etkilenimleri, toplumsal yaşlı değerlendirmeleri, yaşlıların eğitimi, yaşlanma sürecinde yaşanan tüm sorunlar, çevresel etkilenimler, tıbbi açıdan gereksinimler gibi pek çok konu ele alınmaktadır.

Bugün, dünden daha yaşlıyız ve yaşlanmaya devam ediyoruz. Sadece yaşlılar değil yaşlı adaylarına yönelik tüm bilimsel çalışmalarınızla sizleri aramızda görmek istiyoruz.Fatma Hastaoğlu
Kongre Başkanı

Geri