8. İyi Klinisyenlik İçin İpuçları Toplantısı
  
  Girne / K.K.T.C.
  21-23.OCAK,2022
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Girne / K.K.T.C.
TARİH   21-23.OCAK.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Hacettepe Romatoloji Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   Elexus Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Coin Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   iyiklinisyenlik.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarım,

Romatolojide son yıllarda ortaya çıkan büyük bilgi birikimi kendimizi sürekli yeniliklere açık ve güncel bilgilerle donatılmış tutma zorunluluğunu doğurmaktadır. Her geçen gün giderek artan klinik çalışmaların sağladığı veriler ve tıp teknolojisinde meydana gelen önemli değişimler ışığında hastanın bir bütün olarak değerlendirilmesi ve klinik bulguların doğru ve akılcı bir şekilde yorumlanması iyi bir klinisyen olabilmek için vazgeçilmez unsurlar olarak görülmektedir.

Bilginin yorumu, akıl yanında deneyimi de içermelidir. Bu nedenle hem klinik çalışmaların sonuçlarının doğru değerlendirilebilmesi hem de zor klinik durumlarda doğru tanı ve tedavi kararlarının verilebilmesine katkı sağlamak amacıyla birincisini Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz “İyi Klinisyenlik İçin İpuçları” toplantılarımızın sekizincisini 21-23 Ocak 2022 tarihleri arasında Elexus Hotel, Girne , KKTC’de gerçekleştireceğiz.

Bundan sonraki toplantılar için de bu toplantıdan alacağımız geri bildirim ve öneriler doğrultusunda programı oluşturacağız.

Hepimiz için yararlı bir toplantı olması dileğiyle…

Prof. Dr. İhsan ERTENLİ
Hacettepe Romatoloji Derneği

Geri