Kanserin Tanı ve Tedavisinde Bütüncül Tıp Yaklaşımları Kongresi
  
  Antalya / Belek
  18-20.ŞUBAT,2022
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Antalya / Belek
TARİH   18-20.ŞUBAT.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Bütüncül Tıp Okulu
ETKİNLİK MERKEZİ   Xanadu Resort Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Aress Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.kanserkongresi.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarım,

Tıbbi-bilimsel ilerlemelere ve yeni tedavi yöntemlerine rağmen, KANSER’in tedavisinde hala yetersizlik yaşamaktayız. Bu da çaresiz kalan hastanın başka yollara başvurmasına ve şarlatanların eline düşmesine neden olmaktadır.

Kanser tedavisinde KLASİK YÖNTEMLERİ uygulayanlar ile DOĞAL-GELENEKSEL YÖNTEMLERİ uygulayanların biribirine anlamsız karşıtlıklar sergilediği görülmektedir. Oysa Kanser tedavisindeki eksikliğimizin belki de en önemli nedeni; hastalığın tedavisinde BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMIN OLMAMASI, YANLIŞ veya EKSİK YÖNETİLMESİDİR.

Hepimizin bildiği gibi "SAĞLIK", Biyo-Psiko-Sosyo-Ekolojik DENGE ile yakından ilişkilidir. 21.Yüzyıl'ın hekimleri olarak bizler bu dengeyi korumakla mükellefiz. Kanser gibi ciddi bir hastalığın tedavisinde bu dengeyi sağlayabilecek tek yol hekimin bütün tedavi modellerine duyarlı yaklaşması ve hastasının faydasını gözetmesidir. Bilimsel tedavileri uygulayan hekimlerin, hastalarını şarlatanların istismarından koruyabilemeleri ve bilmediği ama etkili olması muhtemel doğal-geleneksel tedavilerden mahrum etmemesi için BÜTÜNCÜL TIP YAKLAŞIMI'nı sergilemesi elzemdir.

Tam bu noktada BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM biz hekimler için belki de bir destek noktası oluşturur. Klasik tıbbi yaklaşımlarla yol almanın zorlaştığı durumlarda bize yardım eder. İşte bu bağlamda hekim olarak hastalarımızı tedavi etmenin yanında diğer seçenekleri de sunmak zorundayız.

Tüm bu nedenlerden dolayı, BÜTÜNCÜL TIP OKULU olarak “KANSERİN TANI VE TEDAVİSİNDE BÜTÜNCÜL TIP YAKLAŞIMLARI KONGRESİ”ni 18-20 Şubat 2022 tarihlerinde Xanadu Resort Hotel Belek - ANTALYA'da düzenlemeyi planladık. Çok sayıda konuşmacının katılacağı kongrenin konuların çeşitliliği ve zenginliğiyle KANSER’İN TANI VE TEDAVİSİNDE BÜTÜNCÜL BAKIŞ açısını kazandırmaya katkısı olacağı ümidiyle; SİZ MESLEKTAŞLARIMIZI KISA BİR TATİL ANINDA BİLGİLERİMİZİ PAYLAŞMAYA DAVET EDİYORUM.

​Sevgi ve saygılarımla.

Dr. Murat BAŞ
Bütüncül Tıp Okulu

Geri