6. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi
 
 
  6th International Health Informatics and Information Security Congress
  ONLINE
  17-19.ŞUBAT,2022
     
KATEGORİ  
Sağlık
YER   ONLINE
TARİH   17-19.ŞUBAT.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Sağlık Akademisyenleri Derneği
-Integrated Solution for Healthcare Quality LLC

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Dünya Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.hcs-antalya.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sağlık hizmetleri sunumunun geleceği, bugünün sağlık hizmeti sunumundan oldukça farklı görülmektedir. Hızla gelişen teknolojilerin, demografik ve ekonomik değişimlerle birlikte dünya çapında sağlık hizmeti sunumunu değiştirmesi kaçınılmazdır. Artık yaşlanmanın yerini uzun ömrün aldığı, kaliteli yaşam seçeneklerinin giderek yaygınlaştığı, yapay zekâ ile hepimizin kendi doktorumuz olma imkânını yakaladığı, bazı insanların hayatında hiç tatmadıkları görme ve duyma gibi duyularına kavuşabildiği, yeni organlar, dokular, hatta varlıklar üretebildiğimiz, çaresiz sanılan genetik hastalıklara çözümler ürettiğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Bu bağlamda Dijital Sağlık, modern sağlık hizmetlerinin erişimini, etkisini ve verimliliğini arttırmak için önemli bir role sahiptir. Son yıllarda artan maliyetlerin de etkisiyle birçok hastane yatan hasta hizmetlerini en aza indirmek için uzun vadeli çözümler arayışına zaten girmiş bulunmakta idi.

Teknoloji, pandemi ile birlikte son birkaç yılda daha da hızlı bir değişim içerisine girmiş ve hastanede bakımın temelini kökünden değiştirmiştir. Özellikle Covid-19 günleri ve sonrasında alıştığımız düzende pek çok farklılıklar söz konusudur. Ülke nüfuslarının yaşlanması, salgınla birlikte ciddi boyutlarda artan hasta sayıları daha fazla yatak talebine ve maliyet artışlarına neden olmuş; hastane yöneticileri ve hükümetler bu koşullar altında, yatan hasta ve ayakta tedavi maliyetlerini nasıl optimize edecekleri ve dijital teknolojileri geleneksel hastane hizmetlerine nasıl entegre edecekleri üzerine yoğunlaşmış; ve nihayetinde, alıştığımız sağlık hizmeti sunumunda ciddi değişiklikler söz konusu olmuştur. Aslında artık hastanelerimizi dijital hastanelere çevirmek neredeyse zorunlu hale gelmiştir.

Dijital hastane inşa etmek ilk başta insan gücüne, teknolojiye, süreçlere ve tesislere yatırım gerektirebilir. Kısa vadede, hastane yönetimi bu yatırımların hemen karşılığını göremeyebilir. Ancak uzun vadede dijital teknolojiler bakım sunumunu iyileştirdikçe, operasyonel verimlilikler yarattıkça ve hasta ve personel deneyimini iyileştirdikçe yatırımın geri dönüşü; daha kaliteli bakım, iyileştirilmiş operasyonel verimlilik ve artan hasta memnuniyeti olarak görülmektedir. “Dijital hastane”; sağlık kurumu içerisindeki tüm bilgi sistemlerinin medikal ve medikal olmayan her türlü teknolojilerle tam entegre olduğu, güvenilir veri akışı standartlarının belirlendiği, sağlık personelinin daha az zaman ve enerji harcayarak hastane ve hasta bilgilerine her yerden mobil olarak erişimini sağlayan, el ile işlem yapılmayan, kağıtsız ve filmsiz olarak çalışan, doğru ilaç ve medikal tedavi uygulamalarının kontrol edildiği, tüm işlemlerin tam otomasyon sistemi ile yapıldığı, kontrol edildiği ve yönetildiği bir hastane işleyişine ve ileri teknolojiye sahip hastanedir. Dijital hastaneler; hastane bilgi yönetim sistemi, dijital tıbbi kayıtlar, PACS, sayısal tıbbi arşiv, barkod, RFID teknolojileri, ilaç ve malzeme takibi, mobilite ve tablet bilgisayarlar, medikal teknolojiler, bina, enerji, aydınlatma teknolojileri ve bilgi sistemleri, haberleşme sistemleri, veri, ses, görüntü ve multimedya teknolojileri, tele-tıp ve tele-eğitim, sanal otopsi, sanal ameliyat, sanallaşma, yönetim hizmetleri, danışmanlık, yönlendirme, bahçe, otopark ve her çeşit entegre hizmetler vb. yönetim unsurlarının yer aldığı, tam entegre hastanelerdir.

Tam dijital hastane haline gelmek bir maliyet gerektirse bile sanılan kadar masraflı olmadığı gibi, doğru cihazların seçilmesi hastanelere ilave tasarruf imkânları sunmaktadır. Hasta bilgilerine her yerden hızlı ulaşım, veri güvenliği, tüm hizmetlerin bilgisayar ortamında yürütülmesi, minimum hata, düşük maliyet, hasta ve çalışan memnuniyeti, teşhis ve tedavide başarı gibi birçok fayda sağlamaktadır. Yatırım maliyetlerinin büyük bir kısmını oluştursa bile bina kurulum aşamasında düşünülmesi gereken altyapı yeterliliğinin sağlanması, dijital hastane için ilk adımdır. Diğer yandan yazılım uygulamaları, web siteleri ve ağ bağlantılı cihazlar, bireylerin sağlık bilgilerini üretmesine, erişmesine ve paylaşmasına yardımcı olmak için giderek daha fazla teklif sunmaktadır. Sağlık sektöründe bunlar “dijital sağlık platformları” olarak tanımlanır ve kendi bakımını yapan hastaları ve yakınlarını, sağlık hizmet sağlayıcılar ile birleştirerek akıllı telefonlardan veya amaca yönelik donanımlardan bilgi toplamayı, bunları paylaşmayı ve değerlendirmeyi destekler. Sağlık hizmeti vermenin ve almanın kaçınılamaz sonu olarak tarif edebileceğimiz dijital hastane ve dijital sağlık platformları, dağınıklık ve manuel çalışmaların getirdiği yorgunluğa ve uzmanlık alanlarındaki sorumluluk karışıklığına da çözüm getirecek bir perspektif oluşturmaktadır.

Bu nedenle 6. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi, nin ana teması “Dijital Hastaneler ve Dijital Sağlık Platformları”olacaktır.

Kongre Sağlıkta Bilişim Teknolojileri ve Dünyada Bilgi Güvenliği Uygulamaları ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmaya çalışacaktır. Birçok uluslararası kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin misyonu; farklı uygulamaları, kazanımları ve global eğilimler bağlamında Bilişim Teknolojileri ve Dünyada Bilgi Güvenliği çalışmalarının, sağlık hizmetleri ekseninde yorumlanması olacaktır. Ayrıca bu kongre, katılımcılara her gün yenilenen bilişim teknolojileri ile daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlayacaktır. Böylece, siz de katılımcılar, konferanslar, sahada uygulayıcı sizlerin bildirileri, çabaları ve çalıştaylar aracılığıyla kongre boyunca, Sağlıkta Bilişim Teknolojileri ve Dünyada Bilgi Güvenliği sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmek ve geleneksel sınırların ötesine geçen yeni sistemleri ve fikirleri test etmek için fırsat yakalayacaksınız.

Sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

Prof. Dr. Seval Akgün
Kongre Başkanı
Türkiye

Dr. Ali ARSLANOĞLU
Kongre Eş-Başkanı
Pakistan

Geri