2. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu
  
  ONLINE
  23-25.ARALIK,2021
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   ONLINE
TARİH   23-25.ARALIK.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Topkon Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.uceds2021.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarımız,

Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği ve Ulusal Diyabet Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 2.Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu (2.UÇEDS) 23-25 Aralık 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşecektir.

1.UÇEDS 2019 yılında Ankara’da yapılmış ve çocukluk çağı diyabetinin yönetimindeki paydaşlar olan çocuk endokrinolojisi hekimleri, diyabet eğitim hemşireleri, diyetisyen, psikolog, çocukların aileleri, öğretmenleri ve sektör temsilcilerini bir araya getiren bilimsel ve sosyal yönden zengin bir sempozyum olmuştur. İki yılda bir yapılması planlanan 2. UÇEDS iki yıldır dünyada ve ülkemizde devam eden COVİD-19 pandemi şartlarında gerçekleşeceğinden çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumunun en önemli amacı çocukluk çağı diyabetinin yönetimindeki multidisipliner yaklaşımın, değişen bilgiler ışığında, bilimsel, teknolojik ve psikososyal güncel gelişmelerin diyabet ekiplerine kazandırılmasıdır. Diyabet ekiplerinin yalnızca hastanelerde hizmet vermeleri yeterli değildir. Çocuk ve ergenin yaşadığı tüm çevrelere dokunmaları, onların değişen psikososyal durumlarını değerlendirmeleri ve sorunlarına çözüm üretmeleri gerekmektedir. Diyabetli çocuk ve aileye bütüncül yaklaşımın güncel bilgilerle besleneceği 2.UÇEDS’in içeriği bu amaçla hazırlanmıştır.

Sempozyumdan bir gün önce diyabetli çocuk ve adolesanların bireysel, ailesel, toplumsal ve okul ortamındaki sorunlarının analiz edildiği ve bizzat kendileri, aileleri, öğretmenleri ile istişare edilerek sonuç ve önerilerin diyabet ekipleri ile paylaşılacağı üç çalıştay yapılacaktır. Gençlik çalıştayı, aile çalıştayı ve öğretmen çalıştayı deneyimli moderatörler tarafından gerçekleştirilecek ve sonuç raporları sempozyumda sunulacaktır. Ayrıca, bu yıl ilk kez “diyabet elçiliği” kavramının gelişmesi için de bir çalıştay düzenlenecektir. Üç gün devam edecek olan 2.UÇEDS’de diyabetin bütün yönüyle konuşulup tartışılacağı bilimsel düzeyi yüksek bir program yapılandırmıştır. Kahve aralarımızda diyabet sohbetleri gerçekleşecek ve diyabet ile ilgili araştırmalarımız sözlü ve poster bildirimleri olarak sunulacaktır.

Son iki yıldır devam eden COVID-19 pandemisi, doğal dengenin bozulmasıyla meydana gelen yangınlar, sel ve benzeri doğal afetler gölgesinde gerçekleştirmeye çalıştığımız bilimsel faaliyetlerin hepimize biraz da olsa nefes aldırmasını ve faydalı olmasını diliyorum. Pandemi ve afetlerde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı ve insanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum.

Ülkemizdeki diyabetli çocuk ve ergenlere yüksek kalitede hizmet verebilmek amacıyla diyabet ekiplerinin bilimsel ve davranışsal niteliğini artırmayı hedefleyen sempozyumun başarıya ulaşması sizlerin vereceği katkılarla mümkün olacaktır. Programın hazırlanmasında emeği geçen başta Bilimsel Kurulumuza, Dernek Yönetim Kurulumuza ve tüm Diyabet Ekiplerine teşekkür eder, tüm diyabet dostlarını sempozyumda görmeyi umut ederim.

Saygılarımla

Prof. Dr. Zehra AYCAN
Sempozyum Başkanı

Geri