4. Geriatrik Onkoloji Sempozyumu
  
  ONLINE
  18-18.ARALIK,2021
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   ONLINE
TARİH   18-18.ARALIK.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Geriatrik Onkoloji Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Dalya Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   geriatrikonkolojisempozyumu2021.com/tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sevgili Meslektaşlarımız,

Türkiye’deki yaşlı popülasyonun batı ülkelerindeki benzer şekilde artış eğilimine girmesiyle birlikte, yaşlı kanser hastalarının ülkemizde de giderek artacak olması bu alana ciddiyetle eğilmemizi zorunlu hale getirmektedir.

Geriatrik kanser olgularında; yaşlanmaya bağlı fizyolojik değişiklikler, eşlik eden hastalıkların varlığı, kanser tedavilerine ait doğrudan kanıta dayalı bilgilerin kısıtlı olması bu yaş grubundaki olguların yönetiminde özel, kişiselleştirilmiş bir tıp yaklaşımı gerektirmektedir. Yetersiz-tedavi veya aşırı-tedavi sorunlarının aşılması etkinlik ve toksisite konusunda dengenin sağlanması son derece önemlidir. Bu nedenle yaşlı kanser hastalarının yönetiminde onkolojik ilkeler kadar geriatri bilim dalının ortaya koyduğu ilkelerin de dikkate alınacağı multidisipliner bir takım anlayışı ve bilgi donanımına sahip olmayı zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla IV. Geriatrik Onkoloji Sempozyumunu “Geriatrik Onkolojide Etkinlik ve Toksisite” başlığı ile 18.Aralık.2021 Cumartesi günü gerçekleştirmek arzusundayız. GOD Yönetim Kurulu olarak, pandemi sürecinin devam etme riski nedeniyle, bu sempozyumu da çevrimiçi olarak yapmaya karar verdik. Sempozyumumuza geriatrik onkoloji alanındaki poster ve bildiriler kabul edilecektir.

Bu bilimsel şölenin en verimli şekilde gerçekleştirilmesi için, siz değerli meslektaşlarımızı 18.Aralık.2021 tarihinde yapılacak olan IV. Geriatrik Onkoloji Sempozyumuna davet etmekten onur duyduğumuzu belirtir, saygılarımızı sunarız.


Saygılarımla,

Prof. Dr. Evrim METCALFE
Sempozyum Başkanı

Geri