ICLAR 2021 3. Uluslararası ve 2. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları
  Kongresi
 
  3rd International and 2nd National Congress on Landscape Architecture Research
  ONLINE
  18-19.ARALIK,2021
     
KATEGORİ  
Mimarlık
YER   ONLINE
TARİH   18-19.ARALIK.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   İzmir Ekonomi Üniversitesi
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.iclar.org/congre/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Bilim İnsanları,

Sizleri 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenecek olan “3. Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Kongresi” ve “2. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Kongresi”’ne davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Kongrenin bu seneki ana teması “Peyzaj Mimarlığı Araştırmalarında Çok Disiplinli Yaklaşımlar” olacaktır. Konferansın alt temaları ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen kongre sayfasını ziyaret ediniz (www.iclar.org).

Amacı farklı disiplinlerden bilim insanlarını, araştırmacıları, akademisyenleri ve profesyonelleri bir araya getirmek olan bu kongre katılımcıların özellikle sürdürülebilirlik, teknoloji, akıllı tasarım stratejileri, ekoloji, sağlık, çevre ve toplum bilimi konularındaki bilgi birikimleri ve deneyimlerini paylaşarak peyzaj mimarlığı alanında yeni çalışmalara zemin hazırlamasını hedeflemektedir.

Farklı oturumlardan oluşacak olan bu kongre farklı disiplinlerden ve ülkelerden gelen bilim insanlarının belirli konulara odaklanmasına olanak sağlayarak, çalışmaları ile ilgili farklı ülkeler ve kurumlardan gelen profesyoneller ile tartışmalar yapmalarına ve geri bildirimler almalarına zamin hazırlayacaktır.

Kongreye kabul edilen tüm çalışmalar kongre kitapçığında yayınlanacak olup, bilimsel seçim süreçlerini geçen seçili sayıda çalışma ise Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanacaktır.

Saygılarımla,


Dr. Öğretim Üyesi İPEK KAŞTAŞ UZUN

Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü,
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,
İzmir Ekonomi Üniversitesi

Geri