5. Türkiye İnme Akademisi ve Uygulamalı Kurslar
  
  ONLINE
  17-19.ARALIK,2021
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   ONLINE
TARİH   17-19.ARALIK.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Opteamist Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.bdhk2021.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sayın Meslektaşlarımız,

5. Türkiye İnme Akademisi Kongresi, 17-19 Aralık 2021 tarihleri arasında yine geçen yıl olduğu gibi Covid-19 pandemisi nedeni ile online olarak düzenlenecektir. Ancak belli sayıda katılımcı ile yüz yüze yapılacak olan yarım günlük uygulamalı kurslara da (Nörosonoloji, Nöronütrisyon, Nörogörüntüleme, Girişimsel Nöroloji) yer verilmesi planlanmıştır. Covid-19 pandemisi izin verdiği ölçüde bu kurslar farklı illerimizde gerçekleştirilecektir. Ayrıca sözel/poster bildiri sunumlarının da yer alacağı kongremizde, katılımcılardan çalışmalarını online formata uygun olarak hazırlamaları beklenmektedir.

İnme acil ve nöroloji kliniklerinde nörologların en çok karşılaştıkları hasta grubunu oluşturmaktadır. İnme tedavisinde uzun yıllar durağan dönemden sonra, son yıllarda baş döndürücü gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmelerin hem inme nöroloğunun meslek icra etme şeklini, hem de hastaların tedavi sonuçlarını ciddi olarak değiştirdiği gözlenmektedir. İnme alanındaki gelişmeler çok hızlanmış olup, bu alanda çalışanların yeni gelişmelere uyum sağlaması zorunlu hale gelmiştir. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği ve bu alanda çalışan hekimler ve diğer ilgililerin gayreti ile inme yönergesi son yıllarda çıkartılmış olup, bu yönerge alanda çalışan nörologlardan, 112- Ambulans personeline kadar akut inme hastalarının yönetiminde nasıl ve neler yapılması gerektiğini gösteren bir belgedir. Yönerge, aynı zamanda inmenin tanı ve tedavisinin nöroloji hekimlerinin yetki ve sorumluluğunda olduğunu da göstermektedir.

Çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı bilim insanının konuşmacı olarak katılacağı kongrede, inme alanında ana başlıklar, yeni gelişmeler, tartışmalı konular ve pratikte karşılaşılan sorunları içeren alt başlıklar konuşmacılar tarafından sunulacak ve tartışılacaktır.

Siz değerli hekimler ve alanın diğer paydaşlarının katılım ve desteği, başarılı bir kongre gerçekleştirmemizi sağlayacaktır. Hepinizi 5. İnme Akademisi ve Uygulamalı Kurslar Kongresine davet ediyor ve katılımınızı bekliyoruz. Birlikte verimli bir kongre geçirmeyi diliyoruz.

5. Türkiye İnme Akademisi Düzenleme Kurulu

Geri