3. Uluslararası Biyomedikal Mühendisliğinde Yenilikler Kongresi
  3rd International Congress of Updates in Biomedical Engineering
  ONLINE
  16-18.ARALIK,2021
     
KATEGORİ  
Mühendislik
YER   ONLINE
TARİH   16-18.ARALIK.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   İzmir Demokrasi Üniversitesi
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   biomedupdate.idu.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Paydaşımız,

Nüfus artışına ve demografik yapılardaki değişimlere bağlı olarak sağlık teknolojilerine olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Küresel pazarın dinamiklerine bakıldığında, bilginin hızla yayılmasının ve ticarileşmesinin bir sonucu olarak bilim ve teknolojideki yeniliklerin sağlık teknolojilerin gelişmesinde önemli rol oynadığını biliyoruz. Yaklaşık 400 Milyar Doların üzerindeki dünya tıbbi cihaz pazarının sadece %0,8’ini karşılayan ülkemizi tüketen bir ülkeden üreten bir ülkeye dönüştürme gayretinde; ar-ge, nitelikli insan kaynağı, yasal düzenlemeler, geri ödeme sistemi, sağlık finansmanı, ürün güvenliği, uygunluk değerlendirme, marka yaratma gibi konularda kamu, üniversite ve sanayinin çok yönlü işbirliğine büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Doğru bilgileri kullanarak sahadan katılımcılar ile mevcut sorunların analiz edildiği, istişarelerin yapıldığı ve somut çözüm önerilerinin oluşturulduğu organizasyonların sektörümüzün daha iyiye erişmesinde önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.

Tıbbi cihazların üretimden son kullanıcıya kadar uzanan yaşam döngüsünün tüm adımlarında yeri olan Biyomedikal Mühendisliği’nde güncel gelişmelerin kamudan, üniversiteden ve sanayiden katılımcılar ile tartışılacağı, çözüm önerilerin değerlendirileceği ve etkin bilgi paylaşımının sağlanacağı “Biyomedikal Mühendisliğinde Yenilikler” adını verdiğimiz kongremizde sizleri de aramızda görmekten büyük memnuniyet duyarız.

Covid 19 pandemi sebebiyle, 2. Biyomedikal Mühendisliğinde Yenilikler Kongresi 16-18 Aralık tarihleri arasında sanal ortamda gerçekleştirilecektir. Kongreye katkıda bulunan yazarlarımız ve katılımcılarımız Microsoft Teams iletişim platformunu kullanarak poster veya sunum olarak çalışmalarını sunacaklar, diğer çalışmaları izleyebilecekler ve diğer katılımcılar ile fikir alışverişi yapabileceklerdir.

Çalışmanızı kongremizde sunmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,


Biyomedikal Mühendisliğinde Yenilikler Kongresi Düzenleme Komitesi

Geri