Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
  Günleri Sempozyumu
 
  
  ONLINE
  20-20.KASIM,2021
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   ONLINE
TARİH   20-20.KASIM.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Coin Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.sbuftrgunleri.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli meslektaşlarımız,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilimdalı olarak ‘5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Günleri Sempozyumu‘nu 20 Kasım 2021 tarihinde online olarak gerçekleştireceğiz.

Sempozyumun konusunu ‘Mekanik ve Enflamatuar Sakroiliak Eklem Sorunlarına Yaklaşım‘ olarak belirledik. Günlük pratiğimizde sıkça karşılaştığımız, tanı ve tedavi de zorlandığımız sakroiliak eklemin mekanik, enflamatuar hastalıkları, tümörleri, kırıkları yanısıra sakroiliak eklemin anatomi, biyomekaniği ve radyolojisinin de multidisipliner olarak tartışılacağı toplantımıza katkı ve katılımlarınız bizi onurlandıracaktır.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Kadriye ÖNEŞ
Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. İlknur AKTAŞ
Sempozyum Başkanı

Geri