IECEC-UOEK 2021 7. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi
  
  ONLINE
  24-26.KASIM,2021
     
KATEGORİ  
Eğitim
YER   ONLINE
TARİH   24-26.KASIM.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Ege Üniversitesi
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Ege Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   okuloncesiegitimkongresi.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Bilim İnsanları,

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (IECEC/UOEK-2019) “Çocukluğun İnşası” ana temasıyla Kafkas Üniversitesi ev sahipliğinde Dede Korkut Eğitim Fakültesi tarafından 2-5 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenmiştir. Bu kongrede yapılan oylamada 7. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (IECEC-UOEK-2021)’nin Ege Üniversitesinde düzenlenmesine karar verilmiştir. Kongrenin planlanması sürecinde yaşanan pandemi nedeniyle 7. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (IECEC-UOEK-2021) “COVID-19 Pandemi Sürecinde Okul Öncesi Eğitim- Değişim ve Öncelikler” ana temasıyla Ege Üniversitesi ev sahipliğinde 24-26 Kasım 2021 tarihleri arasında ÇEVRİMİÇİ olarak gerçekleştirilecektir.

"Bireylerin yaşamlarında yer alan bütün eğitim kademelerinde eşzamanlı en büyük şok" olarak adlandırılan COVID-19 sürecinde UNESCO'ya (2020) göre, dünyadaki öğrenci nüfusunun yaklaşık % 90'nının (165 ülkede 1,5 milyardan fazla öğrenci), hastalığın yayılmasını engellemek için uygulanan önlemler ve politikalar nedeniyle öğrenme deneyimleri kesintiye uğradı.

COVİD-19’un çocuklar üzerinde yarattığı sağlık problemleri henüz net bir şekilde ortaya koyulmasa da, küçük çocukların gelişiminin tüm yönlerini ele aldığımızda, bu küresel salgının derin sonuçları olacağı ortadadır. Küçük çocuklar için Covid-19'un bu ani ve gözlemlenebilir sonuçları ne kadar ilgili olursa olsun, uzun vadeli etkilerinin ne olabileceği hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz kaçınılmaz bir gerçektir. Covid-19 sadece okula gitmek, geniş aile ve arkadaşlarla etkileşim kurmak, dışarıda oynamak ve doğayı keşfetmek gibi normal çocukluk etkinliklerini askıya almakla kalmamış, aynı zamanda çocukların bu deneyimlere katılımından kaynaklanan sosyo-duygusal yararları da etkilemiştir.

Bu süreci akademik açıdan ele aldığımızda ise “eğitim yaşamlarımızda gördüğümüz en büyük plansız deneyimin katılımcıları" olduğumuz bir gerçektir. Covid-19 ile ilişkili bilgi patlaması ilk olarak tıp ve sağlık alanlarında yoğunlaşsa da şimdi eğitim alanında da yeni yönelimler ve yayınlar dikkat çekmektedir.

Bu nedenle yaşanan bu hazırlıksız pandemi sürecinin öncelikle erken çocukluk dönemindeki çocukları ve onlara eğitim sunan bireyleri ve sistemleri nasıl etkilediği, bu süreçle baş etmede ne tür yeniliklere ihtiyacımız olduğu ve sürecin yönetilmesinde atılması gereken adımları da ele almayı hedeflediğimiz kongremize herkesin katkı sunması dileğiyle katılımlarınızı bekliyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle,

Doç. Dr. Sibel Sönmez

Kongre Başkanı

Geri