3. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi
  
  ONLINE
  17-19.KASIM,2021
     
KATEGORİ  
Eczacılık
YER   ONLINE
TARİH   17-19.KASIM.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER)
-İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.eczakkongre.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sevgili Akademisyenlerimiz, Meslektaşlarımız ve Öğrencilerimiz,

Toplumların refah seviyesinde artış eğitimde kaliteye ve kalitenin sürdürülebilirliğine bağlıdır. Günümüzde yönetim anlayışı, bilim ve teknolojide görülen değişim ve gelişmeler, toplumun lokal ve global düzeyde gereksinimleri yükseköğretimde kalite güvence sistemine ihtiyacı artırmıştır. Kalite güvence sistemi ve bu sistemin en önemli halkası olan akreditasyon uygulamalarına dünyada bölgesel düzeyde yürütülen Avrupa Yükseköğrenim Alanı (EHEA) projesinde önemli yer verilmektedir. Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun paydaşı akreditasyon kuruluşları ve bu kuruluşlar arasında önemli yer edinen Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER), eğitim akreditasyonunda ulusal ve uluslararası standartlara uygun çalışmalar yürütmektedir.

Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) ve tüzel kişilik kazanmak amacıyla kurulan ECZAKDER, eczacılık eğitimi programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de eczacılık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine ve sürekli gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda, eczacılık eğitimindeki ulusal ve uluslararası gereksinimleri ve beklentileri paydaşlarımız ile değerlendirmek, eczacılık eğitimindeki güncel gelişmeleri paylaşmak, kalite güvencesi konusunda farkındalık yaratmak ve ulusal eczacılık eğitim akreditasyon standartlarının güncellenmesine katkı sağlamak amacıyla 3. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi 17-19 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Siz paydaşlarımızın katılımı ve katkıları kongremize değer kazandıracak ve eczacılık eğitiminin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır.

Çevrimiçi kongremize katılımızı ve değerli katkılarınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Meryem Seçkin ÖZDEN
ECZAKDER Başkanı


Prof. Dr. Erdal CEVHER
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

Geri