IZDAS KONGRE 3. Uluslararası Etik Kongresi
  3rd International Ethics Congress
  Ankara / ONLINE
  10-12.EKİM,2021
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   Ankara / ONLINE
TARİH   10-12.EKİM.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   ISPEC Institute
ETKİNLİK MERKEZİ   Radisson Blu Otel / ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.izdas.org/ethics
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Kongre Konuları

Toplumda ve bilim camiasında etik duyarlılığın artırılması ve etik değerlerin tüm kesimlerde içselleştirilmesi kongrenin asıl amacını oluşturmaktadır. Kongrenin hedefi bu amaç doğrultusunda çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve bilimsel tartışmalar, fikir alışverişine meydan hazırlamaktır. Kongre çerçevesinde belirlenen konu başlıkları altında konferans, panel, sözel ve poster bildirilerine yer verilecektir.
Konu Başlıkları

-Meta -Etik

-Etik ve siyaset

-Bioetik, sağlıkta etik
-Felsefe ve bilim etiği, kuramsal tartışmalar
-Etik değerlerin oluşturulması, üniversitelerde etik eğitimi
-Meslek etiği (eğitim, sağlık, çevre, basın, hukuk, siyaset, mühendislik dahil tüm mesleklerde etik)
-Bilimsel araştırmalarda uyulması gereken etik ilkeler; araştırma etiği, yayın etiği

-Teknoloji ve etik

-Kamu görevi ve etik

-Sanatta etik

-Ekosistem ve çevresel etik
-Türkiye’de ve dünyada etik kurullar, işleyiş ve mevzuat-
-Güncel örneklerle etik ikilemler-

Ayrıca belirlenen konular dışında etik temalı yapılan tüm özgün çalışmalar da değerlendirme kapsamında olacaktır.

Geri