AKETDER 1. Etik Araştırmaları Kongresi
  
  Ankara
  12-14.MAYIS,2022
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   Ankara
TARİH   12-14.MAYIS.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Akademide Etik Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ  
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   kongre.akademideetik.org.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Kongre Temaları

Kongrenin temel amacı, bilimsel çalışmalarda ve toplumda etik duyarlılığı attırmak ve toplumun tüm kesimlerinin etik ilkeleri ve değerleri benimseyip içselleştirmelerini sağlamaktır. Bu kongrede, farklı disiplinlerde ve alanlarda etik ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmayı teşvik etmek, böylelikle fikir alışverişinde ve bilimsel tartışmalarda bulunularak ulusal alan yazına katkı sağlamak hedeflenmektedir. Bu doğrultuda kongremizin ana teması etik araştırmaları olmakla birlikte alt temaları şunlardır:

Meta-etik
Etik ve siyaset
Tıpta etik
Bilim etiği
Felsefe ve etik
Etik değerlerin oluşturulması
Meslek etiği (eğitim, sağlık, çevre, basın, hukuk, siyaset, medya, mühendislik dâhil tüm mesleklerde etik)
Bilimsel araştırmalarda uyulması gereken etik ilkeler; araştırma etiği, yayın etiği
Teknoloji ve etik
Kamu görevi ve etik
Sanatta etik
Ekosistem ve çevresel etik
Türkiye’de ve dünyada etik kurullar, işleyiş ve mevzuat
Güncel örneklerle etik ikilemler
Akademide etik
Küreselleşme ve etik
Göç ve etik
Çok kültürlülük ve etik
Yükseköğretimde etik eğitimi
Uluslar arası bağlamda etik uygulamalar

Ayrıca belirlenen konular dışında etik temalı yapılan tüm özgün çalışmalar da değerlendirme kapsamında olacaktır.

Geri