KAYFOR 2021 20. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu
  
  Malatya
  21-23.EKİM,2021
     
KATEGORİ  
İktisadi ve İdari Bilimler
YER   Malatya
TARİH   21-23.EKİM.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   İnönü Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   kayfor20.inonu.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Günümüz dünyasında toplumları, yönetimleri, siyasal sistemleri, ulusal ve küresel siyaseti derinden etkileyen önemli faktörlerden bir hiç kuşkusuz terördür. Şiddeti kullanarak toplum üzerinde korku ve panik yaratma yolu ile siyasal sonuçlar elde etmeye yönelen terör, ne yazık ki giderek artmakta ve günümüzde küresel bir sorun haline gelmiş bulunmaktadır. Türkiye ise on yıllardır terör sorunu yaşayan ve bu sorundan dolayı çok sayıda kurban veren ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemizin yıllardır karşı karşıya kaldığı bu önemli sorun konusunda bugüne kadar çok sayıda çalışma yapılmış olmasına rağmen, sorunun devam ediyor olması nedeni ile yeni bilimsel çalışmaların yapılmasını ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Özellikle Türk siyasal sistemini ve Kamu Yönetimini derinden etkileyen Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı terör sorununun Kamu Yönetimi Forumunda bütün yönleri ile ele alınması, incelenmesi, tartışılması ve analiz edilmesinin sorunun çözümüne ve terör ile mücadelenin başarılmasına çok büyük katkılar sağlayacağına inanmaktayız. Bu nedenle KAYFOR 20’de ana tema olarak TERÖR konusu belirlenmiştir.

Terör multi disipliner şekilde ele alınması gereken bir konudur. Buna rağmen Türkiye’nin yaşadığı ve güvenliğimizi derinden etkileyen bu sorun herkesten daha fazla Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi gibi bölümlerdeki bilim insanlarını ilgilendirmektedir. Kuşkusuz Sorunun ekonomik, eğitim, sosyal, psikolojik, hukuk ve benzeri boyutları da bulunmaktadır. Ancak terörün öncelikle Türk Kamu Yönetiminin karşı karşıya kaldığı, çözmeye uğraştığı ve mücadele ettiği bir sorun olduğu görülmektedir. Aynı şekilde siyasal bir amaca yönelen bir şiddet hareketi olduğu için çözümün de ekonomik, güvenlik, hukuki vb. düzenlemelerin yanında siyaset geliştirmekten geçtiğinin kabul edilmesi gerekir.

Bu Kongrede terör kavramının bütün boyutları ile ele alınması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, terörün kaynakları ve terörü besleyen nedenler üzerinde durulacak, terör ve kamu yönetimi ilişkisi, terör ve uluslararası yapı, terör ve demokrasi, terör ve insan hakları konuları ele alınacak ve özellikle terörle mücadelenin nasıl olması gerektiği ve mücadele yöntemleri bilimsel olarak incelenecektir. Ulusal ve uluslararası düzeyde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanları dışındaki bilim insanlarının ve aynı zamanda terörle mücadele eden kurum ve kişilerin da katılmasını beklediğimiz bu kongrede çıkacak sonuçların hem ülkemiz ve hem de uluslararası sistemin karşı karşıya kaldığı terör sorununun çözümüne katkı sağlayacağı muhakkaktır. 21-23 Ekim 2021 tarihinde sizleri Malatya İnönü Üniversitesinde misafir etmekten onur duyarız.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Selahaddin BAKAN

İnönü Üniversitesi, İİBF, SBKY Bölüm Başkanı
KAYFOR 20 Düzenleme Kurulu Başkanı

Geri