ICUS 2021 6. Kent Araştırmaları Kongresi
  6th Conference on Urban Studies
  Ankara
  16-18.ARALIK,2021
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   Ankara
TARİH   16-18.ARALIK.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Kent Araştırmaları Enstitüsü
ETKİNLİK MERKEZİ  
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   kentarastirmalari.org/icus2021/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Kentiçi ulaşım, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla, konuyla ilgili akademisyenlerin yanında, yerel ve merkezi düzeydeki yöneticiler ve politika yapıcıları ve ulaşım sistemlerini etkin ve verimli şekilde kullanmak isteyen kent sakinlerini de yakından ilgilendirmektedir. Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerin mega kentlere dönüşümü sırasında sıkça dile getirilen problemler, meslek insanlarını da bu konuda yoğun şekilde düşünmeye ve araştırmalar yapmaya zorlamaktadır. Hareketliliğin ve araç sahipliliğinin hızla artmakta olduğu günümüzde, kentiçi ulaşımın akılcı ve verimli şekilde planlanması ve organizasyonu, farklı disiplinlerden ekiplerin bir araya gelerek çözmeye çalıştığı bir yapıya evrilmektedir. Bir taraftan kentçindeki hareketlilik konusunda ortaya konulan çeşitlilik ve kalite vatandaşların kentsel yaşam kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilirken diğer taraftan ulaşım planlamasındaki yeni yaklaşımlarla sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmaya çalışılmaktadır.

6. Kent Araştırmaları Kongresi’nde ulaşımın bütün boyutlarıyla ele alınarak kentiçi ulaşımda karar verici konumda bulunan paydaşların karşı karşıya olduğu ulaşım sorunlarının analiz edilmesi ve çözümler üretilmesi hedeflenmektedir.

Bu Kongre’nin en önemli sorun alanlarından birisi de Covid-19 Pandemisi sonrasında kentsel ulaşımın önündeki temel çıkmazların tespit edilmesini araştırmaktır. Kentiçi ulaşım, halihazırda kentlerarası ulaşımdan daha farklı bir ölçekte ve içinde barındırdığı farklı aktör ve sistemlerle özel şekilde ele alınmayı ve planlanmayı gerektiren bir sorun alanı iken, Covid-19 pandemisi ile yeni eklenen sorunlarla içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Bu kongre ile tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisinden en çok etkilenen sektörlerden biri olan kentiçi ulaşımda yaşanan temel sorunların tespit edilmesi ve pandemi sonrasında oluşan ve oluşacak yaşam ve çalışma koşulları dikkate alınarak çözüm önerileri geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.

Buradan hareketle 6. Kent Araştırmaları Kongresi “Kentiçi Ulaşım” başlığı altında dünyada ve Türkiye’de ulaşım ve özellikle kentiçi ulaşım bağlamında aşağıdaki konuları tartışmaya açmaktadır:

*Ulaşım politikaları, planlanması ve uygulamaları

Ulusal ve bölgesel ulaşım
Kırsal ulaşım
Kentiçi ulaşım planlaması (ulaşım ana planları, mekânsal planlama ile ilişkisi, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları (SUMP), türel planlar, yasal ve kurumsal çerçeve)
Ulaşım planlama aracı olarak benzetim modelleri
Hareketlilik ve erişim
Kamusal mekân olarak ulaşım altyapısı
Kentsel lojistik
Ulaşım coğrafyası
Kentiçi ulaşım ve Covid-19 pandemisi
Ulaşım planlaması için gerekli veri tabanının oluşturulması


*Kentiçi ulaşım türleri

Motorsuz ulaşım türleri (Yaya ve bisiklet)
Mikro hareketlilik
Toplu taşım sistemleri
Motorlu taşıtlar
Ulaşım türlerinin entegrasyonu


*Kentiçi ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler ve ulaşımın yönetimi

Ulaşımda veri kaynakları, yönetimi ve erişimi
Hizmet Olarak Haraketlilik (HoH, MaaS: Mobility as a Service) uygulamaları
Akıllı kent / Akıllı ulaşım sistemleri
Ulaşımda fiyatlandırma ve bilet teknolojilerinin farklı kullanımları
İstek üzerine ulaşım (MOD: Mobility on Demand)
Ulaşımda yönetişim
Kurumlarda ve yerel yönetimlerde hareketlilik danışmanlığı (Mobility Management)
Bireysel işleticilerin (dolmuş, minibüs, halk otobüsü) dönüşüm ve modernizasyonu)
Ulaşım Ağı Şirketlerinin (Uber gibi Transport Network Companies) ülkemizdeki uygulamaları
Ulaşımda geleceğe yönelik senaryolar (elektrikli araçlar, sürücüsüz araçlar, bağlantılı araçlar gibi)


*Kentiçi ulaşımın ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri

Kentiçi ulaşımda hakkaniyet ve kapsayıcılık sorunları (dar gelirliler, engelliler, kadınlar, işsizler, çocuklar, vb.)
Kentiçi ulaşım projelerinin ekonomik ve sosyal maliyetleri ve faydaları
Kentiçi türleri ve uygulamaların çevresel etkileri
Kentiçi ulaşımın Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine etkisi, ulusal ve yerel sorumluluklar
Ulaşım kararlarında sosyal ve psikolojik davranışlar


*Kentiçi ulaşım altyapısı

Yol altyapısı ve kavşak tasarımı (tasarım politikaları, standartların güncellenme eksikleri, eksiksiz yok ve kapsayıcı yol gibi kavramların uygulanması)
Ulaşım altyapısının kamusal mekân ve sosyal alan olarak yeniden düzenlenmesi
Altyapı tasarımı konusunda sorunlar ve yasa / standart önerileri
Büyükşehirlerde ulaşım altyapısı konusunda yaşanan sorunlar ve öneriler


*Kentiçi ulaşımda trafik güvenliği

Sürdürülebilir kentler ve trafik güvenliği
Trafik güvenliğinde dünya uygulamaları ve 30 km/s kentleri
Trafik güvenliği için veri tabanı eksikliği

Geri