Uluslararası İletişim Ve Sanat Sempozyumu
  International Communication and Art Symposium
  ONLINE
  4-5.EYLÜL,2021
     
KATEGORİ  
İletişim
YER   ONLINE
TARİH   4-5.EYLÜL.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.ilsans.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli bilim insanları ve sanatçılar;

Sizlere 4-5 Eylül 2021’de çevrimiçi olarak düzenleyeceğimiz Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumunu (İLSANS) duyururken, iletişim ve sanat disiplinlerini yakınsayan yeni bir yaratıcı pratiği, radikalce, kolektif akılla ve farklı dillerle sorgulamanın hayalini kuruyoruz. Biliyoruz ki, bir yerde mevzubahis iletişim ve sanat ise, orada çokça dil vardır ancak birbirlerine yabancı dil yoktur. Sayısallaşmanın yaylım ivmesini yükselttiği küresel salgın döneminde sloganlaşan ‘yeni normal’ kavramını, iletişimsel ve sanatsal bir yaklaşımla eleştiren ve ‘yeni’ olanın gerçekte, sayısalda, iletişimde ve de sanatta ne anlama geldiğini ifadeleştiren farklı dilleri sizlerle birlikte konuşmak istiyoruz. Bu duyuru, ‘yeni’ olarak deklare edilen süreçlerin yalnızca bir sıfat olarak mı yoksa sayısallaşmanın başkalaşan suretlerinden biri olarak mı yorumlanacağına karar vermesini umut ettiğimiz kolektifin bir araya gelmesi için bir ilk adım, ilk söz ve çağrıdır.

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu, geleneksel olanla yeni olanı çatıştıran ya da sentezleyen, denkleyen ya da denksizleştiren, bağlayan ya da koparan, aynılaştıran ya da farklılaştıran tüm disipliner, multi-disipliner, post-disipliner ya da disipliner olmayan tüm sosyal bilimsel, iletişim bilimsel ve sanatsal bakış açılarına açıktır. Tekniğin politikleşmesi ve araçsallaşmanın kutsal otoritesi tarafından işgal edilen kamusal alanı arıtmak ve yeniden iletişim ile sanat tarafından inşasını sağlamak adına, geleneği, yeni olanı ya da her ikisi arasındaki ilgileşimi işleyen çalışmalar, Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumunun temel konseptidir. Nitekim bu konsept, ‘geleneksel sonrası olarak yeni’ paradoksunu düşünen insanlığın ‘yeni sonrası’ tarihin bilinmezliği sorunsalına post-insanlık, post-iletişim ve post-sanat olarak yanıt verip vermeyeceğini kavrayabilmek için bir çıkar yol olabilme ihtimalini barındırır.

Başvuru süreci başarıyla tamamlanan bilimsel eserlerin özetlerinin Özet Kitapçığında (ISBN’li), tam metinlerinin Sempozyum Bildiriler Kitabında (ISBN’li) yayımı taahhüt edilirken, talep durumunda Uluslararası İletişim ve Sanat Dergisi, Post-a Sosyal Bilimler Dergisi ve Uluslararası Politika, Eğitim ve İletişim Dergisi’nin özel sayılarında değerlendirilmek üzere makale yayımına çevrimler de kabul edilecektir. Sanatsal manifestolar içinse talep durumunda Kitapçık (ISBN’li) ve söz konusu akademik dergilerde yayım seçenekleri açıktır.

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu, sanat eserleri için çeşitli konseptlerde çevrimiçi karma sergi tasarımları içerir. Hareketli görselleme, hareketsiz görselleme ve ses düzenleme performanslarına açık olan karma sergiler; sanat disiplinleri, konseptler ve özel ilgiler çerçevesinde sınıflandırılacaktır. Sergilenen eserler için Katalog (ISBN’li) yayım olanakları açıktır ve organizasyon komitesi katılımcılarından gelecek başka önerilere karşı duyarlıdır.

Alanında yetkin ulusal ve uluslararası katılımcıların yer alacağı Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu, akademik yükselme ve doçentlik başvuru kriterlerine uygun tasarlanmıştır. Sempozyuma, iletişim bilimciler ve sanatçılar (ressamlar, heykeltıraşlar, edebiyatçılar, müzisyenler, mimarlar, dans sanatçıları, fotoğraf sanatçıları, grafik sanatçıları, tiyatro sanatçıları, sinema sanatçıları, sokak sanatçıları v.s.) başta olmak üzere, iletişim ve sanat alanlarına ilgi duyan her gerçek ya da tüzel kişi davetlidir.

Selam ve saygılarımızla…

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Geri