4. ARGEV Ulusal Aile Hekimleri Bütüncül Tıp Yaklaşımları Kongresi
  
  Antalya / Belek
  8-11.KASIM,2021
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Antalya / Belek
TARİH   8-11.KASIM.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   ARGEV Türkiye Aile Hekimliği Araştırma ve Eğitim Vakfı

ETKİNLİK MERKEZİ   Cornelia Diamond Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Dream Incentive
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.argevkongre.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Ülkemizde Aralık 2010’de aile hekimliği uygulamasına tamamen geçildi. Aradan geçen 6 yılda uygulama birlikteliği, gelişmiş ülke örneklerinde olduğu gibi aile hekimliğinin temel sağlık sistemi olarak benimsenip geliştirilmesi, güçlendirilmesi için yapılanların yanı sıra yeni bir bakış açısı ile daha da güçlendirilmesi, geliştirilmesi gereklidir.

Aile hekimi olarak görev yapan 22.500 hekim, aile hekimliği uygulamasının güçlendirilmesi, geliştirilmesi konusunda hemfikir…Her alanda katkı sunmaya hazır bir hekim grubumuz var.
Aile Hekimliği uygulamasında ne kadar çok kurum ve yapılanmamız olursa sistemin geliştirilmesi, kamuoyu yaratılması ve geliştirme projelerinin üretilip, güçlü kulis ve lobi faaliyetlerinin yapılması mümkün olur. Güçlü ve farklı kurumlar oluşturmak strateji olarak uygulanmalıdır.

Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (ARGEV) kuruluş amacı aile hekimliği alanında bilimsel araştırma yapmak, bilimsel yayınlar, makaleler hazırlamak, aile hekimliğinin gelişimine katkı sağlayacak projeleri ortaya koyabilmek, temel eğitim standartlarına ulaşılmasına aracı olmaktır. Elde edilecek veriler ile Aile hekimliğinin vazgeçilmez olduğunun altını çizmek, kanıtlamak ve kamuoyu yaratmaktır.

Birinci basamak ile 2. ve 3. Basamak arasında bağlantıyı sağlamak, birlikte bilimsel araştırmalar yapmak, birinci basamağın özgün dilini geliştirmek, birinci basamak hasta yaklaşımını geliştirmek ana hedeflerimizdendir.

Dünya örneklerini incelemek, güzel ve etkin yanlarını, uygulamanın doğrularını belirlemek ve ülkemize uyarlamak için çaba sarf etmek gerekli olduğu gibi hukuksal olarak aile hekimliğinin geliştirilmesi, güncellenmesi de kaçınılmazdır.

Aile hekimliğinde yaşadığımız yıllar, edindiğimiz tecrübeler ve yeni bakış açısıyla aile hekimliğine katkı sunmak, geliştirilmesine önderlik etmek, kamuoyu yaratmak, hizmet alan vatandaşı bilgilendirmek, bilinçlendirmek amacıyla kurulmuş olan Vakfımız ARGEV geleceğimize ışık olacaktır.


Misyon
Tecrübe ve birikimlerimiz ile Aile Hekimliğinde yenilikçi, sürekli gelişim anlayışıyla araştırma, geliştirme ve eğitim odaklı bir kurum olmak.


Vizyon
Türkiye’de var olan aile hekimliği uygulamasını daha etkin, uygulanabilir bir geleceğe taşıyarak ilgili tüm kesimlerin faydalanabilirliğini artırmak için deneyimlerimiz, birikimlerimiz, sürekli gelişen yenilikçi anlayışımız ve eğitim, araştırma, geliştirme çalışmalarımız ile değer katmak, aile hekimliği alanında rehber kurum olmak.

Geri