ISG 2021 3. Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi
 
  3rd International Congress on Occupational Health and Safety in Health Agencies
  Antalya / Belek
  17-20.KASIM,2021
     
KATEGORİ  
Sağlık
YER   Antalya / Belek
TARİH   17-20.KASIM.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Sağlık Akademisyenleri Derneği
-Integrated Solution for Healthcare Quality LLC (ISHQ)

ETKİNLİK MERKEZİ   Sherwood Dreams Resort Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Dünya Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://isg-antalya.dunyacongress.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sağlık sektörü meslek hastalıkları riski açısından, birçok alandan daha farklı bir konumdadır. Enfeksiyon ve kalıcı hastalık bulaşma riski çok yüksek olan bu alan, yeterli tedbirler alınmadığı koşulda meslek hastalıkları için davetiye niteliğindedir. Örneğin salgının başlangıcından beri ülkemizde ve tüm dünyada sağlık çalışanları toplumun diğer kesimlerine göre yaklaşık 10 kat daha fazla oranda COVID-19 hastalığına yakalanmaktadırlar. Dünya Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmeleri vardır. Dünyanın pek çok yerinde 130’a yakın ülkede başta sağlık çalışanları olmak üzere kargo çalışanları, süpermarket çalışanları, güvenlik görevlileri gibi bazı iş kollarında mesleki maruziyet tanımlaması sonucu COVID-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde COVID-19 nedeniyle malül hale gelen veya yaşamını yitiren sağlık çalışanlarına meslek hastalığı/vazife malullüğü hükümlerinin uygulanabilmesi için gerekli işlemleri belirten bir genelge Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Söz konusu Genelge’de, sağlık çalışanlarından, görevlerini yapmakta iken veya görevleri nedeniyle COVID-19 tanısı alıp, tedavi sonucunda SGK Sağlık Kurulu tarafından malul olduğuna karar verilen veya yaşamını yitirenlerin, kendileri veya yakınlarının başvurusuyla meslek hastalığı veya vazife malullüğü haklarından yararlanabilecekleri hatırlatılarak; nedensellik bağının araştırılması istenmektedir. COVID -19 gibi bir salgın hastalığın kesinlikle mesleki faaliyet nedeniyle bulaştığının ispat edilmesindeki güçlük açıktır. Ancak, özellikle sağlık çalışanlarının söz konusu virüse yoğun biçimde maruz kaldıkları gerçeğinden hareketle, COVID -19 nedeniyle malul olmaları durumunda meslek hastalığı ve vazife malullüğü için nedensellik bağı araştırmasının yapılmasına gerek olmadığının kabul edilmesi gereklidir.

Meslek hastalıklarıyla ilgili olarak geride bıraktığımız yüzyılda önemli yol alınmıştır. Ancak halen sağlık ve sosyal sigorta sistemlerinin güçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. ILO’nun salgın olarak tanımladığı bu konuda, hükümetler, işverenler ile sendikaların ortak çabasıyla ulusal ve küresel gündemdeki yerini korumalıdır. Dolayısıyla meslek hastalıklarına yönelik çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği programlarının temel çalışma alanı olmalıyken henüz gerekli çabalar yeterli değildir. Peki, meslek hastalığı nedir? Hangi durumlar meslek hastalığı olarak kabul edilmeli ve Türkiye’de durum nedir? Covid-19'un neden sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayıldığını, gerekliliklerini ve meslek hastalığı tanımını ve tartışılan illiyet bağı meselesini bu kongrede ayrıntılarıyla sizlerle tartışmak istiyoruz.

O nedenle bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz. 3. Uluslararası İş sağlığı ve Güvenliği Kongresinin ana teması; “Sağlık Çalışanlarında Meslek Hastalıkları, İş Kazaları, Risk Yönetimi ve Önlemler” Olarak Belirlenmiştir.

Kongre süresince gerçekleştirilecek sunum, çalıştay, sözlü ve poster bildiriler ile sağlık çalışanlarında meslek hastalıkları ve iş kazaları sebepleri ve sağlık kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmaya çalışacaktır. Ayrıca 100 yılda bir yaşanan Covid-19 pandemisini bizzat yaşayan ve elinden geleni yapıp başarıları ile tarih yazan siz sağlık çalışanlarının yaşadıklarınızı, deneyimlerinizi, alınan dersleri, kazanımlarınızı, zorluklarınızı, korkularınızı, problemleri ve sonuçlarını bizlerle paylaşmanızı istiyoruz. Kongre başkanları olarak, büyük bir coşku ve ilgiyle, her birinizle tanışmayı ve bu kongre süresince sizinle çalışmayı umuyoruz. Sizleri aramızda görmekten onur duyarız.


Prof. Dr. Seval AKGÜN, MD, PhDs
Kongre Başkanı TÜRKİYE

Prof. Dr. Rashid Bin Khalfan AL ABRI, MD, FRCS, MBA,
Kongre Eş-Başkanı
UMMAN SULTANLIĞI

Geri