4. Uluslararası COVID-19 ve Güncel Sorunlar Kongresi
 
  4th International COVID-19 and Current Issues Congress
  ONLINE
  30-31.TEMMUZ,2021
     
KATEGORİ  
Sağlık
YER   ONLINE
TARİH   30-31.TEMMUZ.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Hipofosfatazya Hastalığı İle Mücadele Derneği (Hifo-DER)
-Ankara Üniversitesi
-Hochschule Niederrhein Uygulamalı Bilimler Üniv.
-Aschaffenburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.multidisciplinarycovidcongress.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler ve Kıymetli Araştırmacılar;

Hifo-DER (Hipofosfatazya Hastalığı ile Mücadele Derneği), 30-31 Temmuz 2021 tarihleri
arasında Ankara Üniversitesi, Hochschule Niederrhein Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve
Aschaffenburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ortaklığında “Uluslararası COVID-19 ve
Güncel Sorunlar” başlıklı bir kongre gerçekleştirecektir.

Bu bağlamda tüm bilim insanlarını ve araştırmacıları kongremize özgün akademik çalışmalarla katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Tüm dünyayı hızlı bir şekilde etkisi altına alan COVID-19 pandemisinin oluşturduğu küresel
ekonomik, sağlık, sosyal ve çevresel sorunlarla birlikte normal kavramının sorgulanmaya
başlandığı yeni bir düzene adım atılmış oldu. Küresel boyutta ve her alanda sürdürülebilirliğin
oluşturulması için yeni normallere adapte olmaya çalıştığımız bu düzende siz değerli bilim
insanlarının sürece dair yapacağı katkıların konuşulacağı bir ortam oluşturarak katkı sağlama
amacındayız. Bu sebeple yeni düzende değişimin alanlarını gözlemleyen, araştıran ve analiz
eden bilim insanlarının değerli katkıları ile bir kongre gerçekleştirme hedefindeyiz. Bu alanda
yaptığı araştırmalarla katkı sağlamak isteyen araştırmacıların bildirilerini kabul edecek olan
kongremiz ZOOM üzerinden online olarak gerçekleşecektir.

Kongrede sunulan bildirilerin özetleri veya tam metinleri, yazarın isteğine bağlı olarak
elektronik ortamda E-BABİL Yayınevi bünyesinde hazırlanan ISBN’li Kongre Bildiri
Kitabında yayınlanacaktır. Ayrıca, seçilen bildiriler anlaşmalı olduğumuz Literatürkacedemia, NFK, Babil Yayınevleri tarafından çıkarılacak uluslararası kitaplarda
veya dergilerde yayımlanabilecektir.

Son olarak Türkiye nezdinde kongremiz Üniversitelerarası Kurul, YÖK Akademik Teşvik
(%51 Yabancı, 11 Farklı Ülkeden Katılım) ve Doçentlik kriterlerini sağlamaktadır.

Geri