ISEC 2021 2. Uluslararası Eğitim ve Değişim Sempozyumu
 
  2nd International Symposium on Education and Change
  ONLINE
  1-3.EKİM,2021
     
KATEGORİ  
Eğitim
YER   ONLINE
TARİH   1-3.EKİM.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Akademik Platform
-Eğitim ve Değişim Derneği
-Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
-Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.i-sec.info/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Bu sene ikincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Eğitim ve Değişim Sempozyumu (ISEC2021) 1-3 Ekim 2021 tarihlerinde Akademik Platform, Eğitim ve Değişim Derneği ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğinde çevrimiçi olarak organize edilecektir.

Sempozyumun ana amacı; eğitimin tüm alanlarında yeni yaklaşımlar, eğitim ve öğretim uygulamalarında değişim ihtiyacı, eğitimin geleceğini etkileyebilecek değişimlerin analizi gibi konuların paylaşılması ve tartışılması için akademisyenlere yönelik dünya çapında bir atmosfer oluşturulması ve eğitim alanında uluslararası düzeyde üniversiteler ve bilim adamları arasında güçlü bir işbirliğinin sağlanmasıdır.

Bu sempozyum, eğitim alanında çalışan tüm akademisyenleri, uzmanları, bürokratları, kurumları, vakıfları, öğrencileri, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek karşılıklı bilgi, düşünce, deneyim ve beceri paylaşımı ortamının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bilim dünyasındaki tüm akademisyenleri, dünyanın en güzel yerlerinden birinde en seçkin tecrübeyi yaşamaları için bu sempozyumun bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Kabul edilen bildiriler Doi numarası ve ISSN numarası ile Akademik Perspektif Procedia'da online olarak yayımlanacaktır. Ayrıca gönderilen tam metin bildiriler arasından seçilen çalışmalar hakem kontrolünden geçtikten sonra APJEC-Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi, OPUS - Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi ve Uluslararası Teknik Bilimler Dergisi'nde yayımlanabilecektir.


Geri