Uluslararası 1. Pandemi ve Küresel Etkileri Disiplinlerarası
  Çalışmalar Kongresi
  
  Ankara / ONLINE
  4-5.EYLÜL,2021
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   Ankara / ONLINE
TARİH   4-5.EYLÜL.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   UBAK Uluslararası Bilimler Akademisi Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   Alba Otel / ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.pandemikongresi.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
KONGRELERİMİZ DOÇENTLİK, ATAMA VE YÜKSELME KRİTERLERİNE UYGUNDUR.

Kongremizde 5 farklı ülkeden konuşmacılar katılacaklardır.
Kongremiz bilim kurulunda çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen bulunmaktadır.
Özet ve tam metinler hakemlerce titizlikle incelenmektedir.
Hakem raporları arşivlenmektedir.

Geri