Uluslararası "Başkent" Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Kongresi
 
  International "Başkent" Congress on Physical, Social and Health Sciences
  ONLINE
  16-17.TEMMUZ,2021
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   ONLINE
TARİH   16-17.TEMMUZ.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Gazi Üniversitesi
-Ankara Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.internationalbaskentcongress.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler ve Kıymetli Araştırmacılar;

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda hepimizin hayatına girerek, bizleri günden güne dijitalleştirip kapsamlı bir dönüşüme hazırlayan COVID-19 salgını, devlet-toplum, toplum-birey ve birey-birey ilişkilerinin yeniden şekillendiği; dünümüze ve bugünümüze dair birçok ezberin yeniden sorgulandığı bir dönemi beraberinde getirmiştir.

Bu süreç bilimsel çalışmalar yürüten biz değerli akademisyenleri, öğrencileri ve araştırmacıları yeni alternatifler aramaya itmiştir. Tam da bu noktada teori ve pratiğin bir arada ele alınacağı ve yeni araştırma bulgularının sunulacağı, 16-17 Temmuz 2021 (16 Temmuz Sosyal Bilimler Fen-Uygulamalı Bilimler ve 17 Temmuz Sağlık Bilimleri) tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Uluslararası Başkent Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Kongresi siz değerli bilim insanlarını ve adaylarını, çalışmalarınızı küresel bir ortamda sunacağınız, yeni kültürler ile tanışabileceğiniz kapsamlı bir araştırma dünyasına davet etmektedir.

Tüm dünyayı hızlı bir şekilde etkisi altına alan COVID-19 pandemisinin oluşturduğu küresel ekonomi, sağlık, sosyal ve çevresel sorunlarla birlikte ‘normal’ kavramının sorgulanmaya başlandığı yeni bir düzene adım atılmış oldu. Küresel boyutta her alanda sürdürülebilirliğin oluşturulması için yeni normallere adapte olmaya çalıştığımız bu düzende siz değerli bilim insanlarının yaptıkları çalışmalar ile bilime katkılarının konuşulacağı bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu sebeple kongremiz ZOOM üzerinden online olarak gerçekleşecek olan kongremize siz değerli araştırmacılarımızın katkılarını bekliyoruz.

Geri