3. Uluslararası 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi
 
  3rd International, 4th National Postpartum Care Congress
  ONLINE
  16-18.EYLÜL,2021
     
KATEGORİ  
Sağlık
YER   ONLINE
TARİH   16-18.EYLÜL.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Lokman Hekim Üniversitesi
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Ege Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.dogumsonubakimkongresi.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarım,

12-14 Kasım 2020 tarihinde Lokman Hekim Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara’da yüz yüze yapmayı planladığımız, ancak tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinden geçtiği COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız 3. Uluslararası / 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi’ni 16-18 Eylül 2021 tarihinde çevrimiçi kongre olarak yapmaya karar verdiğimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

2020 yılı, Florence Nightingale'in doğumunun 200'üncü yılı olması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Hemşire ve Ebe Yılı” ilan edilmişti ve kongremizin bu anlamlı yılda gerçekleşecek olmasından dolayı farklı bir heyecanla yola koyulmuştuk. Ancak 2020 yılı yaşantımızın her alanında önemli değişimlere yol açan COVID-19 pandemisi ile mücadele yılı oldu. Yüz yüze gerçekleştirdiğimiz bilimsel etkinliklerde olduğu gibi, bildiğimiz ve alışık olduğumuz birçok şey “eski normal” olarak kalırken, teknolojinin günlük yaşamın her alanına girdiği ve “yeni normal” olarak ifade ettiğimiz bir düzen oluşmaya başladı. Eğitim ve tüm bilimsel etkinlikler başlangıçta belki zorunlu olarak çevrimiçi ortamlara taşındı, ancak zamanla çevrimiçi ortamların avantajlarından daha fazla yararlanır olduk. Biz de 2013 yılında başlattığımız ve artık gelenekselleşme yolunda ilerleyen kongremizi, teknolojinin bize sağladığı avantajları fırsata çevirerek daha fazla ertelemeden çevrimiçi olarak gerçekleştirmeye karar verdik.

Kongremizin bu yılki ana temasını “Kuramdan Uygulamaya Doğum Sonu Bakım: Multidisipliner Yaklaşım” olarak belirledik. Bu tema çerçevesinde, nitelikli bir doğum sonu bakım için güncel, güvenilir ve güçlü araştırma sonuçlarına dayalı elde edilen kanıtları, geliştirilen kuramları ve bunların uygulamada kullanımlarına yönelik deneyimleri ve bilimsel bilgileri yurtiçi ve yurtdışından bilim insanlarının katılımları ile sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz.

Bilimsel bilgi, uygulama alanında kullanılarak sunulan hizmeti geliştirdiğinde anlam ve değer kazanır. Bu düşünceden hareketle, doğum sonu dönemde anne, bebek ve aileye yönelik sağlık hizmetlerini yürüten ekip arkadaşlarımızla bir arada olmak, deneyimlerimizi paylaşmak ve mevcut uygulamaları geliştirmek için iş birliği yapmayı da amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda kongremizin zengin bilimsel içeriğinin yanı sıra, sizlerden gelen talep ve önerileri de dikkate alarak çeşitli kurslar düzenlemeyi planladık.

Kongremizin bilimsel programında, doğum sonu bakımı farklı boyutlarıyla ele alan konferans ve panellerin yanı sıra “sözel bildiri özel oturumu” na yer verdik. Bu oturumda özellikle klinik uygulamaya yönelik güçlü kanıt oluşturacak araştırmaları ve kurama dayalı geliştirilen doğum sonu bakım örneklerini daha ayrıntılı olarak sizlerle buluşturmayı planladık. Ayrıca sözel bildiri özel oturumunda sunulan araştırmalar arasından belirlenecek ilk üç bildiriyi ödüllendirerek sağlık uygulamalarını geliştiren araştırma çabalarının desteklenmesi ve teşvik edilmesinde katkımız olsun istedik.

Lokman Hekim Sağlık Grubu’nun sağlık hizmetleri sunumundaki yarım asırlık deneyimi üzerine “sağlık temalı” bir üniversite olarak kurulan Lokman Hekim Üniversitesi’nin genç ve dinamik yapısı, Doğu ve Batı’nın sağlık alanındaki bilgisini sentezleyen bütünsel bakış açısı, sağlığı koruma ve geliştirmeye önem veren anlayışı; eğitim, uygulama ve araştırma alanında en iyi olmaya yönelik felsefesinden güç alarak yola çıktık. Sahip olduğumuz bu güçle birlikte, sizlerin katılımı ve katkılarıyla multidisipliner bir bakış açısından doğum sonu bakımı tüm yönleriyle tartışacağımız, sorun alanlarını analiz ederek çözüm üreteceğimiz ve bilginin ışığında daha sağlıklı bir gelecek için yenilikçi uygulamalar geliştireceğimiz bir kongre gerçekleştirmeyi dileyerek, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Zehra GÖLBAŞI

Kongre Başkanı

Geri