BIO Türkiye’21 Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi
  
  ONLINE
  9-11.EYLÜL,2021
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   ONLINE
TARİH   9-11.EYLÜL.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   İVEK Vakfı
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Invictus Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   bioturkiye.org/congress/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Bilim insanları,

İVEK Vakfı tarafından, 9-11 Eylül 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenecek olan BIO Türkiye’21 Uluslararası Biyoteknoloji Kongresine sizleri davet etmekten memnuniyet duyarız.

Türkiye medikal ve farmasötik biyoteknoloji ekosisteminin geliştirilmesi ve tüm paydaşların katkılarının sağlanabilmesi maksadıyla düzenlenecektir. BIO Türkiye’21, medikal, farmasötik ve gıda biyoteknoloji alanında doğrudan ya da dolaylı tüm paydaşları sürdürülebilir kalkınma hedefi ile bir araya getirilmesini sağlayacaktır.

Türkiye’deki biyoteknoloji ekosisteminin kamu, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve endüstri olmak üzere alanın sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı verimli bir platform işlevi görmesi amaçlanan BİO Türkiye’21, eczacılar, ilaç endüstrileri, Ar-Ge departmanı, genç araştırmacılar, doktora akademisyenleri Biyoteknoloji ve nanoteknoloji alanlarındaki diğer profesyoneller arasındaki etkileşimi sağlamak üzere tüm paydaşları bir araya getirmesi hedeflenmektedir.

Disiplinler arası bir platform özelliği BİO Türkiye’21 ile sunumlar, atölye çalışmaları /sempozyumlar ve dünyanın dört bir yanından araştırmacılarla tanışmak, yeni fırsatlar ve yeni işbirlikleri yaratılmasına olanak sağlayacaktır. COVID-19 pandemisi dikkate alınarak bunu bir avantaja dönüştürerek bu yıl çevrimiçi olarak düzenlenmesinin çeşitli nedenlerle ülkemize gelerek BİO Türkiye’21 katılma seçeneğine sahip olamayan katılımcılara katılıma izin vereceğini ve bu nedenle, BİO Türkiye’21 daha zengin bir katılımla gerçekleşeceğine inanmaktayız.

BİO Türkiye’21 Organizasyonu içerisinde yer alan BİO Türkiye’21 - Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi, Biyomühendislik, farmasötik, Biyoteknoloji, Hücre-Gen ve gıda biyoteknoloji alanında bilimsel katkıda bulunan, biyoteknolojik ilaç ve aşı üreten, farklı platformları bir araya getirerek güncel bilgilerin aktarılması ve paylaşılması amaçlamaktadır. Biyoteknoloji alanının multidisipliner özelliği nedeniyle ilgili tüm bilimsel disiplinlerden katkı sağlayacak içerik ve kapsamla düzenlenmektedir. Çevrimiçi olarak düzenlenecek kongrede, konularında uzman yurtdışından konuşmacıların katılımıyla uluslararası düzeyde gerçekleşmesi planlanmaktadır.

BİO Türkiye’21 Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi’nin dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. İngilizce hazırlanmış “Bildiri Özetleri” değerlendirilerek, kabul edilenler bildiri kitapçığında basılacaktır. BİO Türkiye’21 Organizasyonumuzda çevrim içi olarak birlikte olmak dileğiyle,


Sevgi ve Saygılarımızla,


Prof. Dr. Şaban TEKİN
BİO Türkiye’21 Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi Başkanı

Prof. Dr. Berrin ERDAĞ
BİO Türkiye’21 Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi Genel Sekreter

Geri