5. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi
 
  5th International Congress on Medical and Aromatic Plants
  Rize
  17-20.EYLÜL,2021
     
KATEGORİ  
Tarım ve Ziraat
YER   Rize
TARİH   17-20.EYLÜL.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
ETKİNLİK MERKEZİ   Ramada Plaza by Wyndham Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.tibbiaromatikbitkilerkongresi.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Genel olarak bilindiği şekliyle geçmişte tedavinin en önemli kaynağı tıbbi bitkilerdir. Son yüzyılda ise sentetik ilaçların gelişmesiyle ilaç sanayisinde önemlerini belli ölçüde kaybetmişlerdir. Son 20-30 yılda güncel bir akım olarak bitkilerle tedavi hızla gelişmiş ve hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde büyük bir ivme kazanmıştır.

Ülkemiz zengin florasıyla (Belirli bir bölge veya ülkede yetişen bitki çeşidi) çok sayıda tıbbi ve aromatik bitkiyi bünyesinde barındırmaktadır. Bitkiler, insan yaşamının sürdürebilmesi için gerekli olan oksijen ile besinleri sağlar ve sağlığı korurlar. Bitkilerin tedavide kullanımları insanlık tarihiyle birlikte başlamıştır. Binlerce yıl önce insan, bitkilerin tedavi edici gücünü tanımış ve sağlıklı yaşayabilmek için ondan yararlanmıştır. Halk hekimliği uygulamalarına yaygın olarak rastlanan Anadolu’da halk ilaçları, uzun tecrübeler sonunda günümüze kadar gelmiş uygulamalardır. Modern tıpta kullanılan pek çok ilaç da bitkilerden elde edilmektedir. Ülkemizde bitkisel zenginlik; üç fitocoğrafik bölgenin kesiştiği bölgede bulunması, Güney Avrupa ile Güneybatı Asya floraları arasında köprü olması, pek çok cins ve seksiyonun orijin ve farklılaşım merkezi olmasından kaynaklanmaktadır. Buna rağmen bu bitki zenginliğinden yeterince faydalanılamamaktadır.

İki yılda bir düzenlenen "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi" nin beşincisi uluslararası katılımlı olarak 17-20 Eylül 2021 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından Rize’ de gerçekleştirilecektir.

"Uluslararası 5. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi" Düzenleme Kurulu olarak ayrıca farklı ülke ve üniversitelerden konularında uzman bilim insanlarının, kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunabilmeleri ve güçlerini birleştirerek daha etkin çözümler üretebilmeleri için zemin hazırlanması da kongre hedefleri arasında yer almaktadır. Bu önemli toplantıya tarım ve tarıma dayalı sektörler ile bunların çevreyle etkileşimi alanlarında çalışan pek çok ulusal ve uluslararası araştırmacının katılımı beklenmektedir. Siz değerli bilim insanlarını, araştırıcıları, özel sektör temsilcilerini ve bu konuya gönül vermiş tüm katılımcılarımızı görmekten ve Rize’ de ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyoruz.

Tıbbı ve Aromatik Bitkiler alanda yapılmış araştırma bulgularının bilim camiasına katkı yapmasına, ulusal ekonomi ve kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağına ve yeni ufuklar açacağına inancımız tamdır.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Fatih SEYİS
Kongre Başkanı

Geri