Pediatrik Dermatoloji-Romatoloji Sempozyumu & Kapilleroskopi Atölyesi
  
  ONLINE
  9-10.EKİM,2021
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   ONLINE
TARİH   9-10.EKİM.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Milli Pediatri Derneği İstanbul Şubesi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   DMR Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://pdrs2021.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli meslektaşım,

Dermatolojik belirti ve bulgular romatolojik hastalıkların tamamına yakınında gözlemlediğimiz, tanıda çocuk romatologlarının farkındalığının yüksek olmasını gerektiren ögelerdir. Yenidoğan döneminden adölesan döneme uzanan süreçte pek çok dermatolojik hastalık da izlem sırasında romatolojik bulgularla dermatoloji hekimlerinin karşısına gelebilmektedir. Bu yakın birliktelikten yola çıkarak ve bilim dalları arasındaki iletişimin ve bilgi alışverişinin gerekliliğine inanarak 9-10 Ekim 2021 tarihleri arasında ülkemizde ilk Pediatrik Dermatoloji-Romatoloji Sempozyumunu çevrimiçi olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Pediatrik Dermatoloji-Romatoloji Sempozyumu Milli Pediatri Derneği İstanbul Şubesi çatısı altında düzenlenecektir. Bu sempozyum ile amacımız hem dermatolog hem de pediatrik romatolog bakış açısı ile hastalıkları değerlendirilmek ve zengin görsellerle bezenmiş sunumlarla klinik tanı ve tedavi ile ilgili son gelişmeleri gözden geçirebilmektir.

Bu bilinç ve sorumlulukla, ilkini gerçekleştireceğimiz sempozyumda ülkemizin önemli eğitim kurumlarında pediatrik romatoloji ve dermatoloji alanlarında çalışan değerli akademisyenlerin katılımı ile panel, sempozyum, sözlü ve poster bildiri sunumlarını içeren, bunun yanısıra zor olguların tartışıldığı nitelikli bir program hazırlanmıştır.

Sempozyumumuz kapsamında çocuk romatolojisi pratiğinde artan sıklıkla kullanılmaya başlanan, romatolojik hastalıkların tanınmasında ve izleminde faydalandığımız bir yöntem olan tırnak dibi kapilleroskopik incelemesi ile ilgili bir atölye de gerçekleştirilecektir.

Pediatrik Dermatoloji-Romatoloji Sempozyumu Milli Pediatri Derneği İstanbul Şube Başkanı ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Saygıdeğer Hocamız Rukiye Eker Ömeroğlu onuruna düzenlenecektir.

Bilimsel olarak faydalanacağınızı düşündüğümüz bu sempozyumda sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Saygı ve Sevgilerimizle
Düzenleme Komitesi adına
Doç. Dr. Nuray Aktay Ayaz

Geri