11. Ulusal Obezite Ve Eşlik Eden Hastalıklar Kongresi
  
  İzmir
  3-6.MART,2022
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   İzmir
TARİH   3-6.MART.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Türkiye Obezite Araştırma Derneği
-Türk Diabet ve Obezite Vakfı

ETKİNLİK MERKEZİ   Kaya Thermal & Convention Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Consensus Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.obezitekongresi.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarımız, Obeziteyle savaşta emek verenler,

2020 yılının neredeyse tümünü ve 2021 yılının 4 ayını pandemi ile yaşamasını bazen öğrendiğimizi sanarak bazen de sınırlı bir tecrübe dışında hemen bir şey bilmediğimiz gerçeğiyle yüzleşerek geçirmiş bulunuyoruz. Umudumuz pandeminin, aşılama çalışmalarının toplumun büyük kısmını kapsamasıyla birlikte bugünkü alevli halini yitirip soğuması. Diğer bir umudumuz ise buna parallel olarak 03-06 Mart 2022 tarihlerinde İzmir - Kaya Thermal & Convention Hotel’de düzenlenmesine karar verdiğimiz 11. Ulusal Obezite Ve Eşlik Eden Hastalıklar (Diyabezite,Ateroskleroz, Hipertansiyon) Kongresini yüz yüze bir kongre olarak gerçekleştirebilmek.

Pandemi sürecinde az sayıda da olsa COVİD 19 hastalığının prognozunu, ağırlığını, yoğun bakıma alınma gereksinimi, mortalite gibi durumların hastaların beden kitle indeksleri ile yani obez olup olmamaları ile yakın bir ilişki içinde olduğunu belirtilen çalışmalar yayınlandı. Obezitenin hastalığın prognozunu olumsuz etkilemesi obezitenin bugüne kadar bilip işlediğimiz, araştırmaya çalıştığımız yönleri dışında toplum sağlığı için ne denli önemli bir sağlık sorunu, bir kronik hastalık olduğunu gözler önüne serdi.

Her on yılda bir neredeyse katlanarak artan obezite prevalansının düşürülmesi için toplumun her kesiminde bu bilincin yerleşmesini sağlamak gerekmektedir. Sağlık otoritelerinin bugüne dek göstermiş oldukları duyarlılıklarını daha da pekiştirmeleri ve obezite ile savaşta daha fazla çözüm odaklı davranmaları ve önlem almaları gerekmektedir.

Günümüzün bu gerçekleri ile sağlıklı yaşamın sağlanması ve sürdürülebilmesi obezite ile ilgili olarak yeni bilgilerin üretilmesi ve bunun paylaşılması ile mümkün olacaktır.

11. Ulusal Obezite Ve Eşlik Eden Hastalıklar (Diyabezite,Ateroskleroz, Hipertansiyon) Kongresi bu bağlamda hem bu konuda uğraş veren hekimlerin, cerrahların, beslenme uzmanlarının, psikologların, spor hekimlerinin, spor hocalarının ve egzersiz uzmanlarının bir araya gelip bilgi paylaşmalarını sağlarken diğer taraftan sağlık otoritesinin ve bununla yakın ilgili olan kurumların çalışmalarına ışık tutacak etkinliklere sahne olacaktır.

Türkiye’de Diyabet ile toplumun en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelen Obezite ile savaşta önemli bir bilimsel arena olan 11. Ulusal Obezite Ve Eşlik Eden Hastalıklar (Diyabezite,Ateroskleroz, Hipertansiyon) Kongresi siz konu ile ilgili tüm paydaşların katılımı ile başarılı olacaktır.

Hepinizi kongremize davet ediyor ve güzel İzmir’imizde görmeyi umuyoruz.

Saygılarımızla,


Prof. Dr. Hasan İlkova
11. Ulusal Obezite Kongresi Başkanı


Prof. Dr. Volkan Demirhan Yumuk
Türkiye Obezite Araştırma Derneği
Başkanı

Geri