Uluslararası Katılımlı 10. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve
  Transplantasyon Kongresi
 
 
  10th Annual Congress of Contemporary Issues in Renal Diseases, Hypertension and Transplantation with International Participation
  Sakarya / Sapanca
  15-19.EYLÜL,2021
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Sakarya / Sapanca
TARİH   15-19.EYLÜL.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Hipertansiyon Diyaliz Transplantasyon Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   NG Sapanca Convention Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Prime Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.hdtdernegi.org/10.guncel_bobrek/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Saygıdeğer Meslektaşlarımız, Sayın Katılımcılar,

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi yoğun olarak yaşanan pandemi nedeniyle 2020 yılındaki kongrelerin büyük bir kısmı uzaktan erişimle e-kongre şeklinde gerçekleştirilmişti. Önümüzdeki dönemde pandemi açısından olumlu bir sürecin devam edeceğini öngörerek, "Uluslararası Katılımlı 10. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi"'nin 15 - 19 Eylül 2021 tarihleri arasında yüz yüze katılımla NG Sapanca Convention Oteli’nde düzenlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, bilgi paylaşımını artırmak için oturumlar canlı olarak sanal ortamda da (hibrit kongre) paylaşılacaktır.

Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Derneği olarak düzenlediğimiz kongremiz bir dekatı geride bırakmaktadır, böylece ülkemizdeki nefroloji kongreleri arasında gelenekselleşmiş bir konum alma yolunda ilerlemektedir. Klasik bilgilerin gözden geçirilmesinin yanı sıra, güncel konular, konularında uzmanlaşmız meslektaşlarımız tarafından aktarılacak ve sizlerin değerli katılımları ile daha da zenginleşecektir. Her yıl olduğu gibi bilimsel programın tüm katılımcıların yoğun ilgisi, katılımı ve takibiyle gerçekleşeceğine inanıyoruz. Ayrıca her sene olduğu gibi kongre esnasında yapacağınız öneriler bir sonraki kongremize ışık tutacaktır.

Kongremiz, sizlerin mesleki bilgilerine ve hastalarımızın tedavilerine katkı sağlayacağı inancıyla sizleri aramızda görmekten büyük bir onur ve mutluluk duyacağımızı ifade eder, saygılar sunarız.


Prof. Dr. Nurhan SEYAHİ
Kongre Başkanı

Doç. Dr. Sinan TRABULUS
Kongre 2. Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Necmi EREN
Kongre Sekreteri

Geri