1. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi
 
  1st International Congress of Medicine, Health and Communication Sciences
  ONLINE
  7-9.EKİM,2021
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   ONLINE
TARİH   7-9.EKİM.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Gazi Üniversitesi
-Karadeniz Teknik Üniversitesi
-Anadolu Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Easy Partmer
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.medheacom.org/tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Sağlık ve İletişim Bilimciler,

I. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi Gazi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi iş birliğinde 7-9 Ekim 2021 tarihleri arasında online olarak düzenlenecektir.

Küresel ölçekte sağlığa ilişkin yer alan gelişmelerin yine küresel ölçekteki etkilerinin yanında ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte de yansımalarının dikkat çeken şekilde gündemde yerini alması ve sağlık ile ilgili farklı birçok önemli konunun iletişim bilimi ile ilişki içinde yer alması “sağlık ve iletişim bilimi” konularını; ilintili tartışmalarının ve söz konusu tespit, öneri ile çözümlerin de bir arada değerlendirilebilmesini gerekli kılmaktadır. Farklı durumlar içerisinde sağlık iletişimi olarak değerlendirilebilecek konuların, farklı durumlar ve koşullarda sağlık okuryazarlığı açısından ele alınmasını, farklı koşullar altında kriz iletişimi ile iletişim faaliyetlerinin sağlık ile farklı şekillerde değerlendirilebilmesini ve diğer birçok ilintili konuyu da gerekli kılmaktadır. İçinde bulunduğumuz Covid-19 Pandemisi tıp, sağlık ve iletişim bilimlerinin bir arada çalışması gerekliliğini ve önemini ortaya koymuştur.

I. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi’nde, sağlık iletişimi, sağlık yönetimi ve iletişim, olağanüstü durumlarda iletişim ve kriz iletişimi, sağlık iletişimi ve paydaşların hakları, bulaşıcı hastalıklar ve iletişim, dijital medya ve sağlık iletişimi, özel gruplar ve sağlık iletişimi, kültürlerarası sağlık iletişimi, sağlık iletişimi araştırma yöntemleri ve daha birçok özgü ve özel konunun ele alınması amaçlanmaktadır. Ayrıca, kongre boyunca düzenlenecek kurslar, özel sunumlar, deneyim paylaşımları ile alandaki bilim insanları, araştırmacılar ve ilgililerin bilgi, beceri ve perspektiflerinin gelişmesine de katkı sağlanabilmesi öngörülmektedir.

Kongremiz ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlara, akademisyen ve araştırmacılara ev sahipliği yapacaktır.

Kongrenin hem ilk yılında, hem de devam edecek yıllarında alana sağlayacağı katkıların yanında ortaklaşa çalışmaları hareketlendirebilmek için bağların oluşturulabilmesine, proje ortaklıklarına olanak sağlayabilmesine ve belli kararları da oluşturabilmesi konusunda rol üstlenebilmesi de hedeflenmektedir.

I. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi’ne hazırlık sürecinde ve kongre sırasında değerli önerilerinizi, destek, katılım ve katkılarınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,


Prof. Dr. Nur B. Aksakal
Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. E. Nezih Orhon
Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Yıldız Pekşen
OMÜ Tıp Fakültesi Emekli Öğr. Üyesi

Geri