3. Uluslararası ve 14. Akademik Geriatri Kongresi
  
  ONLINE
  23-24.EKİM,2021
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   ONLINE
TARİH   23-24.EKİM.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Akademik Geriatri Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Serenas Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.akademikgeriatri2021.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarım,

Akademik Geriatri Derneği tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Akademik Geriatri Kongresi’nin ondördüncüsü ve uluslararası özellikte üçüncüsü 23-24 Ekim 2021 tarihinde

E-kongre olarak sanal ortamda düzenlenecektir. Geçtiğimiz sene pandemi koşulları nedeniyle sanal olarak yapılan ve oldukça beğeni alan kongremizin ardından halen pandemi koşullarının yüzyüze kongre için riskler oluşturacağı gözönüne alınarak, bu sene de kongremiz çevrimiçi(online) olarak gerçekleştirilecektir. Heryıl olduğu gibi düzenleme kurulumuz titiz çalışmalar sonrasında geriatri alanında dikkat çeken, öncelikli ve güncel konuları belirleyerek doyurucu ve ilgi çekici bir program hazırladı. E-kongremizde paneller, uydu oturumları, kurslar, sözlü ve poster bildiri oturumları yer alacaktır. Bu kapsamda Geriatri ve Gerontoloji, Teletıp/Geronteknoloji, Palyatif bakım, Yaşlıda Covid, Obezite ve Sarkopenik obezite, Osteoporoz, Yaşlıda hipotiroidi yaklaşımı, Geriatride pratik değiştiren gelişmeler, Hiperlipidemi, Hipertansiyon, Kalp yetmezliği, Atriyal fibrilasyon, Diyabet, Yutma bozuklukları, Uyku sorunları, Demans ve Nörodejeneratif hastalıklar, Kinesiyoloji, Yaşlıda vasi tayini ve özürlülük raporları yazılması gibi özellikli konular, Yaşlı ihmal ve istismarı, Akılcı ilaç kullanımı ve antikolinerjik yük, Bası yarası, Kanser taramaları, Üriner inkontinans, Malnütrisyon, Sarkopeni ve Kırılganlık ile ilişkili konular güncel, kanıta dayalı ve günlük pratik yaklaşımı da içerecek şekilde alanında yetkin ulusal ve uluslararası konuşmacılar tarafından sunulacaktır. Bu kapsamda geriatriye ilgi duyan ve yaşlı ile uğraşan tüm meslekdaşlarımızın ve sağlık profesyonellerinin kongremizden etkin şekilde yararlanabileceğini ve bilgilerini güncelleyip, pratik yaklaşımlarına katkı sağlayabileceklerini düşünüyoruz. Bu yıl da her yıl olduğu gibi sizleri kongremizde katılımcı olarak görmek istiyoruz. Aynı zamanda katılımlarınızın yanında, çalışmalarınızı ve öğretici, ilgi çeken olgularınızı poster ve sözlü bildiri olarak sunmanız için kongremize davet ediyor ve değerli katkılarınızı bekliyoruz.

Bu vesileyle kongremizde sizleri aramızdan görmekten mutluluk duyacağız.

Sağlıklı ve mutlu bir yıl geçirmenizi diliyoruz.

Saygılarımla,

Düzenleme kurulu adına

Prof. Dr. Murat Varlı
Kongre Başkanı

Geri