İnflamasyon Köprüsü Kongresi
  
  Girne / K.K.T.C.
  16-19.ARALIK,2021
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Girne / K.K.T.C.
TARİH   16-19.ARALIK.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Hacettepe Romatoloji Derneği
-Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   Merit Crystal Cove Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Coin Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.inflamasyonkoprusu.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sevgili Meslektaşlarımız ve İlaç Sektörü Temsilcileri,

Kronik enflamatuvar hastalıklar yaşam kalitesini en fazla etkileyen hastalıklardır ve bu hastalıkların birçok komorbiditesi mevcuttur. Tedavideki ve patogenezlerindeki gelişmeler Dermatoloji ve Romatoloji gibi disiplinlerin daha fazla bir arada çalışması gerekliliğini doğurmuştur. Hacettepe Romatoloji Derneği ve Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği tarafından bu yıl ortaklaşa düzenlenecek olan İnflamasyon Köprüsü 16-19 Aralık 2021 tarihleri arasında Girne’de gerçekleştirilecektir.

Kapsadığı alan bakımından oldukça geniş alana sahip inflamasyon konusu deri, eklem, göz ve gastrointestinal sistem açısından alanında uzman konuşmacılar tarafından ve olgular üzerinden detaylı bir şekilde irdelenecektir.

Toplantımızın sizlerin desteğiyle bilimsel bir şölen olarak gerçekleştirilmesi hepimizin isteğidir.

Kongremize desteğinizi bekler, saygılar sunarız.

Prof. Dr. Sedat KİRAZ
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Server SERDAROĞLU
Kongre Başkanı

Geri