INTAVIC 2021 5. Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı
 
  5th International Aviation Management Conference
  ONLINE
  18-19.KASIM,2021
     
KATEGORİ  
Havacılık
YER   ONLINE
TARİH   18-19.KASIM.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Türk Hava Kurumu Üniversitesi
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   intavic.thk.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Türkiye’nin havacılık ve uzay bilimleri alanında ilk ve tek ihtisas üniversitesi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi, 5. Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı’nı (5. INTAVIC) 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenleyecektir.

İlki Aralık 2012'de düzenlenen Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı Türkiye'de doğrudan havacılık yönetimine odaklanan tek uluslararası konferans olma özelliğine sahiptir.

Bu konferans, havacılık yönetimi alanındaki güncel eğilimler, yenilikler ve zorluklarla ilgili, tartışma ortamı oluşturmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve akademik bulguları paylaşmak amacıyla akademisyenleri, ilgili sektör temsilcilerini ve birçok ulusal ve uluslararası kuruluşu bir araya getirerek iki yılda bir gerçekleştirilmektedir.

Konferansta, havacılık sektöründe karar alma sürecine bir katkı sağlayabilmek için ilgili akademik araştırmaların ve araştırma çıktılarının sunulabilmesi doğrultusunda farklı ve yeni havacılık konuları üzerinde durulacaktır. Günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çevresel koşulların iyileştirilmesinde, ekonomik büyümenin ve toplumsal gelişmenin sağlanmasında rol almamız gerektiği inancıyla bu yıl sürdürülebilirlik konusunun ele alınması hedeflenmiştir. Bu nedenle 5. Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı'nın güncel teması “Havacılıkta Sürdürülebilirlik” olarak belirlenmiştir.

18-19 Kasım 2021'de 5. Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı'nda sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

Saygılarımızla,

Konferans Düzenleme Komitesi

Geri